Om jobbet - hjemmehjælper

Hjemmehjælpere arbejder indenfor en lang række jobområder i hjemmeplejen og forskellige boformer. Hjemmehjælperne arbejder med omsorg og praktisk hjælp.

Hjemmehjælpere arbejder til dagligt med borgere med forskellige behov og lidelser. Det kan være borgere med demens, sklerose, muskelsvind, lammelser, misbrugere, fysisk og psykisk handicappede og belastede familier, der har behov for støttepersoner. Hjemmehjælpere arbejder ofte i dag-, aften- og nattevagter. 

Funktioner

Hjemmehjælpernes jobområder spænder bredt og omfatter fx lettere personlig pleje, praktisk hjælp (rengøring, indkøb og tøjvask), vedligeholdelses- og genoptræning.
Hjemmehjælperne kan være praktikvejledere for social- og sundhedshjælperelever og kan også videreuddanne sig til instruktører i fx forflytning, rygestop, inkontinens.
For at sikre den bedste omsorg og hjælp har hjemmehjælperne en bred kontaktflade til andre kommunale personalegrupper. 

Arbejdssteder

Kommunernes hjemmeplejeordninger
Borgernes private hjem
Plejecentre
Forskellige boformer