Fagets udvikling - hjemmehjælper

Hjemmehjælpere har en lang historie og faglig tradition i Danmark. I dag er hjemmehjælperuddannelsen afløst af social- og sundhedshjælperuddannelsen, og det er derfor ikke længere muligt at blive hjemmehjælper.

Hjemmehjælpen og faggruppen hjemmehjælpere tog sin begyndelse tilbage i 1940’erne i forbindelse med opbygningen og udvidelsen af velfærdsstaten.

Under 2. verdenskrig blev husmoderafløsningsordningen oprettet som en beskæftigelsesforanstaltning. Formålet med husmoderafløsningen var at støtte og aflaste syge husmødre og særligt enlige mødre. Denne ordning blev i 1958 udbygget med hjemmehjælpsordningen, som gjorde det muligt for kommunerne at tilbyde varig hjælp til ældre borgere. 

Faglig organisering

Ligesom faget har hjemmehjælperne en lang tradition for faglig organisering og udspringer af Husassistenternes Fagforbund som i 1916 erstattede det tidligere Samvirkende Danske Tjenestepigeforeninger. Husassistenternes Fagforbund blev i 1947 til Husligt Arbejder Forbund. I 1992 blev Husligt Arbejder Forbund lagt sammen med Dansk Kommunal Arbejderforbund og tilsammen dannedes FOA. 

Fagets udvikling i dag

I dag kan man ikke længere uddanne sig til hjemmehjælper, idet indholdet i uddannelsen er passet ind i uddannelsen til social- og sundhedshjælper. Det betyder, at der bliver stadig færre og færre hjemmehjælpere i takt med at de nuværende hjemmehjælpere går på pension.