Om jobbet - Tilsynsførende assistenter

Tilsynsførende assistenter yder praktisk hjælp og omsorg for socialt udsatte. Formålet er at give borgeren tilstrækkelige ressourcer til at have en velfungerende tilværelse. En tilsynsførende assistent yder dermed et stort socialt arbejde for samfundets mest udsatte borgere.

Tilsynsførende assistenter arbejder til dagligt typisk på døgninstitutioner for socialt udsatte, eksempelvis hjemløse borgere, socialt- eller psykisk belastede borgere eller borgere med alkohol eller stofmisbrug. Tilsynsførende assistenter kan arbejde inden for alle døgnets 24 timer. 

Funktioner

Den tilsynsførende assistents formål er at resocialisere borgerne på institutionen til et almindeligt samfundsliv. Dette forsøger de tilsynsførende assistenter at opnå ved at skabe trygge rammer, yde aktiverende støtte og udvise omsorg for den enkelte borger.
Konkret arbejder den tilsynsførende assistent eksempelvis med at fastholde borgerens afholdenhed fra alkohol og stoffer, forbedre borgerens ernæringstilstand og etablere en hensigtsmæssig døgnrytme. Den tilsynsførende assistent er ofte i tæt kontakt med de socialt udsatte borgere, og den aktiverende støtte og omsorg er vigtig for borgerens mulighed for en velfungerende tilværelse i fremtiden. Det sociale arbejde suppleres af en række praktiske - og forefaldende opgaver.
I forsøget på at yde en koordineret og sammenhængende indsats overfor den enkelte borger har den tilsynsførende assistent en stor kontaktflade til andre sociale myndigheder.

Der er de seneste år sket en gradvis udvikling indenfor de socialt udsatte borgeres profil. I dag har borgerne ofte svære sociale problemer og flere diagnoser. Dette stiller i stadigt højere grad krav til tilsynsførende assistenters kompetencer indenfor socialpædagogikken og psykiatrien. Af denne grund har tilsynsførende assistenter idag ofte en social- og sundhedsassistentuddannelse.

Arbejdssteder:

Forsorgshjem
Sociale døgninstitutioner
Center for voldsramte kvinder
Kommunal hjemmepleje
Plejecenter
Døgnpleje/beredskab
Dagcentre
Bofællesskaber