Om jobbet - sygehjælper

Sygehjælpere arbejder til dagligt typisk med ældre borgere, syge borgere, fysisk - og psykisk handicappede borgere, socialt- og psykisk belastede borgere (som familiestøtte) og som aflastningsperson ved pasning af personer med svære funktionsbegrænsninger og terminal pleje. Sygehjælpere kan arbejde inden for alle døgnets 24 timer.

Funktioner

Sygehjælperen yder pleje og praktisk hjælp til patienter med fokus på rehabilitering og livsglæde. Den praktiske hjælp involverer opgaver om patientens hygiejne og ernæring. I det daglige arbejde drager sygehjælpere endvidere en afgørende omsorg for både patient og pårørende.
Sygehjælpere har færdigheder i at observere, analysere og dokumentere patientens sundhedstilstand. På baggrund af dette iværksætter sygehjælpere sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende aktiviteter for at udvikle og bevare patientens ressourcer.
Sygehjælpere har en bred kontaktflade til patient, pårørende og andre faggrupper. 
Den 1-årige sygehjælperuddannelse blev i 1991 nedlagt og erstattet af social- og sundhedsassistentuddannelsen. Det er derfor ikke længere muligt at blive sygehjælper. Det betyder, at der bliver stadig færre sygehjælpere i takt med at de nuværende sygehjælpere går på pension.

Arbejdssteder:

Hospitaler
Kommunal hjemmepleje
Plejecentre
Dagcentre
Bofællesskaber