Om jobbet - Plejere

Plejere varetager en lang række opgaver inden for psykiatrisk pleje på det psykiatriske område.

Plejere arbejder til dagligt med patienter med psykiske lidelser på psykiatrisk hospital, psykiatrisk skadestue eller institutioner for patienter med psykiske lidelser. I takt med stigende efteruddannelse har plejere fået tildelt flere ansvarsområder udover den psykiatrisk pleje. Plejere kan arbejde alle døgnets 24 timer.

Funktioner

Plejernes opgave er at varetage patientens totale pleje, herunder somatisk- og psykiatrisk pleje, tilpasset patienternes individuelle behov.
Plejere har færdigheder i at observere, analysere og dokumentere de faktorer der forårsager psykisk ubalance og ændrede sundhedstilstande. På baggrund af dette iværksætter plejere sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende aktiviteter i samarbejde med patienten og dennes pårørende.
Plejere varetager også opgaver indenfor administration, pædagogik, miljøterapi samt patientens kost, medicingivning og hygiejne. I det daglige arbejde, drager plejere en afgørende omsorg for både patient og pårørende. En del af dette består i at øge de pårørendes forståelse for patientens lidelse.
Plejeren har desuden en stor kontaktflade til pårørende og sociale myndigheder.

Arbejdssteder

Psykiatriske hospitaler
Psykiatrisk skadestue