Fagets udvikling - Plejere

Plejere har en lang historie og faglig tradition i Danmark. I dag er plejeruddannelsen afløst af social- og sundhedsassistentuddannelsen, og det er derfor ikke længere muligt at blive plejer.

Fagets udvikling i dag

Oprindeligt var plejeruddannelsen og jobbet som plejer forbeholdt mænd. Kravet skyldes, at jobbet som plejer for psykiatriske patienter blev anset som farligt. Faggruppen var dengang domineret af tidligere håndværkere. Senere blev kvinder tilladt optagelse, og uddannelsen til sygehjælper blev en del af optagelseskravet.

Det er ikke længere muligt at blive plejer, da den 1-årige plejeruddannelse blev nedlagt i 1990 og erstattet af social- og sundhedsassistentuddannelsen. Det betyder, at der bliver stadig færre og færre plejere i takt med at de nuværende plejere går på pension.