Om jobbet - Plejehjemsassistenter

Plejehjemsassistenter varetager en lang række forskellige opgaver indenfor pleje og omsorg. En plejehjemsassistent har fokus på andre menneskers velvære og pleje.

Plejehjemsassistenter kan arbejde inden for alle døgnets 24 timer, og arbejder til dagligt typisk med voksne og især ældre. Plejehjemsassistenter kan både være ansat på plejecentrene og inden for socialpsykiatrien.

Funktioner

Plejehjemsassistenter yder pleje og omsorg for borgere, som har behov for støtte til at opretholde en meningsfuld og aktiv dagligdag.
Plejehjemsassistenten har færdigheder indenfor almindelige sygeplejeopgaver, medicinhåndtering indenfor eget kompetenceområde og kan oplæres til specifikke sygeplejeopgaver.
Derudover er en vigtig opgave for plejehjemsassistenter at motivere og aktivere borgeren med henblik på at udvikle, vedligeholde og bevare dennes ressourcer. Det kan dreje sig om aktiviteter, der stimulerer fysiske, intellektuelle og kreative funktioner. Både pleje, omsorg og motivation sker i tæt dialog med borgeren og dennes pårørende.
Plejehjemsassistenter har endvidere ansvaret for sikre at borgerens rettigheder bliver tilgodeset både socialt og juridisk.

Arbejdssteder

Plejecentre
Socialpsykiatri