Fagets udvikling - Plejehjemsassistenter

Plejehjemsassistenter har en lang historie og faglig tradition i Danmark. I dag er plejehjemsassistentuddannelsen afløst af social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Det er ikke længere muligt at blive plejehjemsassistent, da den 2 1/4–årige uddannelse blev nedlagt i 1990 og erstattet af social- og sundhedsassistentuddannelsen. Det betyder, at der bliver stadig færre plejehjemsassistenter i takt med at de nuværende plejehjemsassistenter går på pension.

Fagets udvikling i dag

I dag sker der store omlægninger i tilgangen og organiseringen af hjemmeplejen. En lang række kommuner er begyndt at omorganisere hjemmeplejen efter principper om ’hjælp til selvhjælp’, også kaldet hverdagsrehabilitering.
Disse omlægninger betyder, at også plejehjemsassistenters faglighed ændres. Der bliver fremover lagt langt mere vægt på træning med udgangspunkt i borgerens ressourcer.