Om jobbet - Ledere inden for hjemmeplejen

Ledere og mellemledere i den kommunale hjemmepleje arbejder med ledelse af plejegrupperne og servicegrupperne.

Som leder eller mellemleder i hjemmeplejen arbejder du til dagligt med lederfunktioner i forhold til plejepersonalet i fx hjemmeplejen eller på et plejecenter. Du indgår også i et samarbejde med den kommunale forvaltning.

Funktioner

Ledere og mellemledere i hjemmeplejen er ofte centralt placeret og skal have overblik og faglig viden for at varetage mange forskellige funktioner.
I det daglige er en leder eller mellemleder chef for personalegrupperne i den kommunale hjemmepleje. Man kan fx være leder for hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter.

Lederen vejleder og støtter personalet i både faglige og personalerelaterede spørgsmål. Derudover fordeler lederen arbejdsopgaver samt indberetter relevante data til kommunalbestyrelsen eller den kommunale forvaltning.

Ledelse

Ledere og mellemledere indenfor hjemmeplejen kan ansættes indenfor både strategisk ledelse og praksisnær ledelse. Læs mere om ledere bl.a. lederuddannelse, overenskomst og FOA’s lederarbejde her: 

FOA-leder

Flere betegnelser

Der findes mange forskellige betegnelser for lederfunktionerne i hjemmeplejen. En leder eller mellemleder i hjemmeplejen kan have en af følgende betegnelser: Leder, mellemleder, områdeleder, daglig leder, plejehjemsleder, plejehjemsbestyrer, hjemmehjælpsleder, gruppeleder.

Arbejdssteder

Kommunernes social- og sundhedsforvaltninger
Hjemmeplejen
Plejehjem
Dagcentre
Bofællesskaber