Om jobbet - Ledende værkstedspersonale

Ledende værkstedspersonale arbejder på at skabe livskvalitet og et godt arbejdsliv for borgere med fysisk- eller psykisk nedsat funktionsevne eller borgere i midlertidig rehabilitering.

Ledende værkstedspersonale arbejder med borgere, der er forhindret i at deltage på det almindelige arbejdsmarked. Borgerne kan være under revalidering, psykisk syge eller have nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne. Det ledende værkstedspersonale understøtter borgerens muligheder for uddannelse, livskvalitet og arbejde.

Funktioner

Det ledende værkstedspersonales primære opgave er at motivere og aktivere borgeren for at udvikle, vedligeholde og bevare dennes ressourcer, og sikre at borgeren bevarer en høj livskvalitet.
Det ledende værkstedspersonale varetager både faglige og sociale opgaver. Til daglig vejleder det ledende værkstedspersonale både i det praktiske arbejde på værkstedet og formidler kontakt til uddannelsestilbud samt sociale myndigheder. En anden vigtig opgave er at arbejde med borgerens psykiske udfordringer.
Når en ny borger tilknyttes værkstedet vurderer det ledende værkstedspersonale den enkeltes arbejdsevne, og udarbejder i tæt samarbejde med borgeren en handlingsplan.
I forsøget på at skabe en velfungerende hverdag har det ledende værkstedpersonale en stor kontaktflade til bl.a. sociale myndigheder, boenheder og uddannelsesinstitutioner.

Jobbet som værkstedspersonale kræver ingen specifik uddannelse. En bred vifte af uddannelser giver adgang til ansættelse som værkstedsassistent. Social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, pædagoger, socialpædagoger og håndværkere er alle kvalificerede som værkstedsassistenter. 

Ledelse

Ledende værkstedspersonale er ledere på et borgernært område, og udfører praksisnær ledelse. Praksisnær ledelse betyder, at det ledende værkstedspersonale arbejder tæt på kerneopgaverne og gør stor brug af deres fagfaglighed. Ledende værkstedspersonale har derfor både kompetencer indenfor fagområdet og ledelse.
Læs mere om ledere (bl.a. lederuddannelse, -overenskomst og FOA’s lederarbejde) her:

FOA-Leder

Beskyttede værksteder findes i:

Revalideringsinstitutioner
Aktivitetshuse
Psykiatriske hospitaler