Om jobbet - Ledende servicepersonale

Det ledende servicepersonale arbejder indenfor en bred vifte af arbejdsområder. Fælles for det ledende servicepersonale er ansvaret for service og hygiejne på regionale hospitaler og institutioner.

Ledende servicepersonale dækker over chefportører, vaskerichefer, rengøringschefer og servicechefer, sektionsledere ved regionale hospitaler og institutioner. Det ledende servicepersonale arbejder derfor indenfor forskellige faglige områder, men fælles er det ledelsesmæssige ansvar. 

Funktioner

Det ledende servicepersonales opgaver varierer afhængigt af fagområde. De primære ansvarsområder er dog administrativ ledelse, økonomisk ansvar, ansvar for tjenestetilrettelæggelse af arbejdet samt ressourcefordeling.

Ledelse

Ledende servicepersonale er ledere på et borgernært område. Ledende servicepersonale udfører praksisnær ledelse. Det betyder, at de arbejder tæt på kerneopgaverne og gør stor brug af deres fagfaglighed. Ledende servicepersonale har derfor både kompetencer indenfor deres fagområde og ledelse.


Arbejdssteder:

Regionale hospitaler
Institutioner

Her kan du læse mere om ledere fx lederuddannelse, overenskomst og FOA's lederarbejde: 
 
FOA-Leder