Fagets udvikling - Ledende servicepersonale

Her kan du finde oplysninger, som handler om dit fag og dets udvikling.

Ledende servicepersonale er en faggruppe, der langsomt har udviklet sig i takt med velfærdsstatens opbygning. Oftest har ledende servicepersonale en faglig baggrund i social- og sundhedsfagene, og har derfor længe været organiseret i FOA.

Fagets udvikling i dag

Inden for de senere år er der kommet mere og mere fokus på ledelse i den offentlige sektor. Der er en konstant udvikling af nye ledelsesbegreber og – tanker, hvilket stiller store krav til ledernes og mellemledernes faglighed og faglige udvikling.
En del af de nyere tanker om ledelse bliver ofte omtalt under betegnelsen velfærdsledelse. Du kan læse mere i pjecen: Hvad mener FOA – Fag og Arbejde om velfærdsledelse

Her kan du finde yderligere information om ledelse:

 FOA-Leder