Om jobbet - Handicapledsager

Handicapledsagere deltager sammen med borgere med fysisk- eller psykisk nedsat funktionsevne i aktiviteter udenfor hjemmet. Handicapledsageren har fokus på at øge borgerens livskvalitet.

Funktioner

Handicapledsageren planlægger sammen med borgeren fysiske og kulturelle aktiviteter ud fra borgerens ønsker og interesser. Aktiviteterne kan være meget alsidige. Eksempler på aktiviteter er ledsagelse til lægebesøg, kulturelle arrangementer, festival og rejser. Ledsagelse omfatter dog ikke personlig pleje.
En vigtig opgave for handicapledsageren er at støtte borgeren i den pågældende aktivitet. Jobbet som handicapledsager stiller krav til sociale kompetencer, samarbejdsevner og selvstændighed. For at sikre borgerens positive oplevelser er det centralt, at handicapledsageren formår at være nærværende, udadvendt og tålmodig.
Jobbet som handicapledsager kræver ingen uddannelsesmæssig baggrund, og handicapledsagere har derfor ofte meget forskellig uddannelsesbaggrund. Handicapledsagere har dog ofte en baggrund som ergoterapeuter, pædagoger, social- og sundhedshjælpere/assistenter eller studerende. 

Arbejdstid

Vagtlængden er typisk tre til seks timer og aften- og nattearbejde kan forekomme. I forbindelse med ferieophold og større udflugter kan vagterne dog være længere. Det er ikke muligt at opnå fuldtidsarbejde som ledsager, da man dermed ikke kan tilbyde den nødvendige fleksibilitet.

Arbejdssteder:

Private hjem
Bosteder for borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne