Uddannelse - handicapledsager

Der er ingen uddannelse til handicapledsagere eller krav om uddannelsesmæssig baggrund. Handicapledsagerne har derfor meget forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, men oftest er der tale om ergoterapeuter, pædagoger, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter eller studerende.

Opkvalificerende kurser

Som handicapledsager har du mulighed for at øge dine kvalifikationer og kompetenceområder ved at deltage i efter- og videreuddannelse, der er skræddersyet til netop dine behov. Dette bidrager både til din faglighed og jobsikkerhed.
Du kan læse mere om hvilke kurser der udbydes og hvordan du bliver optaget på nedenstående link

Efter- og videreuddannelse