Om jobbet - Handicaphjælper

En handicaphjælper er ansat som en personlig hjælper for en borger med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Handicaphjælperen har fokus på at sikre borgeren en velfungerende dagligdag med høj livskvalitet.

Handicaphjælperen er ansat af den enkelte borger, og tager udgangspunkt i borgerens hjem. Det er borgeren, der planlægger og instruerer handicaphjælperens arbejde.

Funktioner

Handicaphjælpere varetager mange forskellige opgaver indenfor personlig pleje og -hygiejne samt praktisk hjælp fx indkøb, madlavning, løft, og hjælp med kørestol. I nogle tilfælde suppleres dette af lette sekretæropgaver.
Borgeren skal ledsages overalt, og en handicaphjælper har derfor også ansvaret for at transportere borgeren til fx fritidsaktiviteter, undervisning og kulturelle arrangementer. Det er ofte et krav for ansættelse at handicaphjælperen har kørekort og rutine som bilist.
Jobbet som handicaphjælper kan være udfordrende både fysisk og psykisk. En handicaphjælper bør derfor være fysisk stærk, moden, selvstændig og have gode samarbejdsevner. For at sikre borgerens positive oplevelser er det centralt, at handicaphjælperen formår at være nærværende, udadvendt og tålmodig. Det er også vigtigt, at man som handicaphjælper er åben og i stand til at omstille sig til nye, udfordrende opgaver.
En borger med et svært handicap har ofte flere hjælpere, som afløser hinanden. Disse hjælpere er i tæt dialog for at sikre den mest optimale pleje og praktiske hjælp.

I dag kan handicaphjælpere blive ansat som kontaktpersoner for døvblinde eller ledsagere til borgere med varig fysisk- og psykisk nedsat funktionsevne. Dette kræver en relevant baggrund som eksempelvis ergoterapeut, pædagog, sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent.
Jobcentre kan også bevilge personlige assistenter, der skal hjælpe borgere med synsnedsættelse, hørehandicap eller nedsat funktionsevne i deres jobfunktion.

Her kan du læse mere om jobbet som handicaphjælper:

 Det Centrale Handicapråd

Arbejdstid

Handicaphjælperen kan arbejde inden for alle døgnets 24 timer. Handicaphjælperens arbejde varierer derfor meget afhængig af hvor meget hjælp og hvilke behov borgeren har.

Flere betegnelser:

Handicaphjælper
Handicapmedhjælper
Personlig assistent

Arbejdssteder:

Private hjem

Læs mere i følgende publikationer 
Hvad kan FOA tilbyde mig som handicaphjælper?
Kursus og uddannelsesmuligheder for handicaphjælpere
Handicaphjælperens arbejdsmiljø