Om jobbet - Beskæftigelsesvejleder

Beskæftigelsesvejledere arbejder med at aktivere ældre og syge ud fra borgerens interesser og ressourcer. Formålet er at bidrage til en forbedring af borgerens livskvalitet og forebyggelse.

Beskæftigelsesvejlederen arbejder til daglig med ældre og syge samt borgere med fysisk funktionsnedsættelse på hospitaler og i kommunerne.

Funktioner

Beskæftigelsesvejlederens primære opgave er at motivere og aktivere borgeren. Målet er at udvikle, vedligeholde og bevare borgerens ressourcer, og sikre at borgeren bevarer et godt liv i dagligdagen.
Gennem observation og tæt dialog med borgeren danner beskæftigelsesvejlederen sig et indtryk af borgerens ressourcer, interesser og behov. På denne baggrund formidler beskæftigelsesvejlederen aktiviteter og tilbud, der er skræddersyet til den enkelte borger. Det kan dreje sig om aktiviteter, der stimulerer fysiske, intellektuelle og kreative funktioner.
Derudover formidler beskæftigelsesvejlederne kontakten til andre myndigheder, hvis borgeren eksempelvis vil søge om pension, hjælpemidler til dagligdagen etc.
I 1990 blev den 1-årige beskæftigelsesvejlederuddannelse nedlagt og erstattet af social- og sundhedsassistentuddannelsen. Det er derfor ikke længere muligt at blive beskæftigelsesvejleder. Det betyder, at der bliver stadig færre beskæftigelsesvejledere i takt med at de nuværende beskæftigelsesvejledere går på pension.

Arbejdssteder:

Plejecenter
Institutioner og dagcentre
Hospitaler
Private hjem