Praktikvejlederkonference 2014

FOA inviterer til konference for praktikvejledere på den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9759-14-01-76
Tid: til
Sted: IDA Mødecenter, København
Målgruppe: Praktikvejledere
Pris: kr. 1.250,00 + moms 25%

Praktikvejledere er centrale personer for FOAs elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse, når der skal sikres optimale muligheder for læring i praksis.

Den nye reform af erhvervsuddannelserne vil sætte ekstra fokus på praksisnærhed i uddannelserne, og der skyder en hel vifte op af tilgange til at hylde princippet om praksisnærhed - både i skolerne og på praktikstederne.

FOA holder en konference, hvor der bliver stille skarpt på reformen, og på metoder der sættes i spil i relation til læring i praktikken.

Konferencens indhold skal give dig som arbejder med praktikvejlederfunktionen på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse inspiration til det videre arbejde med at uddanne elever til gode praktikere.