Hverdagsrehabilitering - Temadag for tillidsvalgte

Hverdagsrehabilitering udrulles i øjeblikket i mange kommuner rundt om i landet. FOA afholder temadag om hverdagsrehabilitering for at diskutere ny viden og styrke vidensdelingen blandt tillidsvalgte i deres arbejde.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: FOA - Fag og Arbejde, Stauningsplads 1-3, 1790 København V.
Målgruppe: Arrangementet er kun for FOAs tillidsvalgte og kræver tilmelding. Arrangementet er allerede overtegnet.
Pris: Gratis

Program:

10.00-10.30: Velkomst og oplæg ved sektorformand Karen Stæhr
                    Inspiration fra en kollegas erfaringer med hverdagsrehabilitering

10.30-11.45: Erfaringdeling

11.45-12.15: Dialog på tværs

12.15-13.00: Frokost

13.00-13.45: Oplæg ved Sune Thor Olsen/Type2dialog

13.45-14.30: Hvad er en god model? Debat og dialog

14.30-15.00: Pause

15.00-15.30: En god model - fortsat

15.30-16.00: Fælles opsamling - idebytte 

Arrangementet er kun for tillidsvalgte og blev også afholdt d. 12. nov. i Odense.