Dialogmøde 2011

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V.
Målgruppe: Fælles TR og suppleanter for social- og sundhedsassistenter, det faglige udvalg for social- og
sundhedsassistenter, deltagerne på udviklingscampen samt sektorformænd i social- og sundhedssektoren.
Pris: Gratis

Sundhedsvæsenet er under konstant forandring. Besparelser, nye teknologier og nye måder at tilrettelægge og varetage arbejdet på er alle faktorer, der præger sundhedsvæsenet.

Det forandrede sundhedsvæsen betyder, at der er behov for at identificere og udvikle, hvordan social- og sundhedsassistenter kan blive de nye og uundværlige medspillere på alle områder i sundhedsvæsenet.
Derfor inviterer vi dig til dialogmøde.

Ambitionen for dialogmødet er, at vi sammen styrker det fælles faglige ståsted. Vi skal være en proaktiv medspiller i fremtidens sundhedsvæsen, hvor vi i samarbejde med andre faggrupper hjælper borgerne bedst muligt.

Dialogmødet er trin 2 i sektorens indsats for at styrke social- og sundhedsassistenterne. Trin 1 var en udviklingscamp, hvor 46 social- og sundhedsassistenter arbejdede i 30 timer og udviklede bud på social- og sundhedsassistenternes faglighed og styrkepositioner i et forandret sundhedsvæsen. Ideerne og diskussionerne skal vi nu have bredt langt ud i social- og sundhedsassistentkredse.

Fakta om dialogmødet:
Der er 150 pladser på dialogdagen.
Invitationen er til Fælles TR og suppleanter for social- og sundhedsassistenter, det faglige udvalg for social- og sundhedsassistenter, deltagerne på udviklingscampen samt sektorformænd i social- og sundhedssektoren.

Repræsentanter fra arbejdsgiverne - Danske Regioner og KL – inviteres til at holde oplæg og gå i dialog.

Den kommende sundhedsminister vil blive inviteret.

Der vil være dialog og idéudvikling i en styret proces.