Linjeuddannelse for FTR

Linjeuddannelsen giver tillidsvalgte på et overordnet strategisk niveau mulighed for at opdatere og udvikle deres udgangspunkt for at løse opgaverne i deres hverv.

Linjeuddannelsen giver adgang til faglig viden på højt niveau fra FOAs egne forbundseksperter og særligt udvalgte eksterne oplægsholdere.
Deltagerne arbejder desuden aktivt med deres egen praksis og udforsker såvel faglige som strategiske aspekter heraf. De får desuden adgang til et netværk, hvor de kan udveksle erfaringer og strategier på tværs af geografi.

Beskrivelse

Deltagerne følger en af linjerne, som har hvert sit faglige fokus. Linjerne bindes sammen af forskellige tværgående tilbud:

  • Der er metodetilbud til rollen som politisk og organisatorisk leder. De kan f.eks. handle om forhandling, facilitering af netværk, mødeledelse, presse, lobbyisme, aktivisme, talerteknik og formidling eller lignende.
  • Der er arrangementer for alle med et fagligt og/eller socialt indhold, der giver mulighed for faglig opkvalificering og opbygning og pleje af netværk.
  • Endelig udarbejder og fremlægger hver deltager et projekt og får sparring fra en vejleder og fra andre deltagere, ligesom de selv udvælger projekter, de vil høre om.

Udviklingsmål

Uddannelsen er tilbagevendende hvert år, således at man kan vende tilbage og tage en anden linje. Man kan også tage den samme linje igen, hvis man har nye udviklingsmål.

Under hver linje er anført, hvilke opgaver i FTR-skemaet hver linje er særligt målrettet imod.

Derudover er linjerne og særligt metodetilbuddene målrettet tillidsvalgte, der ønsker at udvikle løsningen af følgende opgaver i FTR-skemaet:

  • Planlægge og gennemføre lobbyvirksomhed
  • Planlægge og gennemføre aktiviteter, demonstrationer, happenings m.m.
  • Bruge presse og medier til at øve indflydelse
  • Lægge planer for processer og brug af indflydelsesveje
  • Anvende sociale medier
  • Opbygge og drive netværk for TR og evt. AMR