Opgaver som TR

Der vil aldrig være to tillidsrepræsentanter, der har præcis de samme opgaver - det afhænger af ens arbejdsplads, og hvem man er. Derfor tilbyder din FOA-afdeling dig en samtale, hvor I sammen aftaler hvilke opgaver, du skal løse, og hvilke opgaver din FOA-afdeling og din fællestillidsrepræsentant løser. Dette kaldes for en TR-aftale. 

FOA har inddelt tillidsrepræsentantens potentielle opgaver i aftalen med FOA, i fem roller, som for overskuelighedens skyld har fået hver sin farve: 

 1. TRs påvirkningsopgaver (lilla)
  De lilla opgaver handler om påvirkning af de vilkår dine kolleger arbejder under. Det kan handle om forandringer på arbejdspladsen eller forringelser af vilkårene i arbejdet. De lilla opgaver handler om at påvirke omgivelser, eksempelvis i MED/SU-udvalgene.

 2. TRs aftaleret (brun)
  De brune opgaver har FOA forhandlings- og aftaleretten til. Når en brun opgave delegeres til tillidsrepræsentanten, er der dermed tale om, at FOAs aftaleret delegeres til tillidsrepræsentanten. Brune opgaver er for eksempel lønforhandling, forhandling af uddannelsesaftaler og godkendelse af ekstraordinære ansættelser.

 3. TRs hjælp til kollegaen (blå)
  Opgaverne er kendetegnet ved, at du hjælper en konkret kollega med en serviceydelser. De blå opgaver ligger i udgangspunktet i FOA-afdelingen, da opgaverne typisk indeholder elementer af sagsbehandling. Men opgaverne kan alligevel delegeres til tillidsrepræsentanten. Det kan for eksempel være at vejlede og rådgive kolleger, være bisidder ved tjenstlige- og sygesamtaler samt at foretage løntjek.

 4. TRs arbejdspladsopgaver (grøn)
  De grønne opgaver er typisk opgaver, som ikke kan løses af FOA, eller som er bedst placeret på arbejdspladsen i det daglige arbejde. De grønne opgaver er eksempelvis deltagelse i ansættelsessamtaler, modtagelse af nye kolleger eller synliggørelse af sin faggruppe

 5. TRs fællesskab (lyserød)
  De lyserøde opgaver handler om at udvikle netværk og samarbejde med andre tillidsvalgte. Det kan være på arbejdspladsen eller i MED/SU-systemet.

Tillidsrepræsentantens 5 roller

 

Din FOA-afdeling inviterer dig til en TR-samtale 

Din FOA-afdeling har ansvar for at indgå en TR-aftale, hvor I sammen afklarer, hvilke opgaver du skal løse, samt hvilken uddannelse du skal tilbydes for at kunne løfte dine opgaver. Du kan bede FOA afdelingen om en samtale, om dine opgaver og uddannelse, hvis du har behov for at drøfte indholdet i aftalen nærmere.

Hvis du allerede har en TR-aftale 

Hvis du allerede har indgået en TR-aftale med din FOA-afdeling, kan du se og printe den her på foa.dk.

Gå til din TR-aftale (du skal logge på for at se din TR-aftale)