Særligt til tillidsvalgte

Opgaver som FTR

Fællestillidsrepræsentanter er meget forskellige og løser forskellige opgaver. Dine konkrete opgaver fremgår af din TR-aftale, som du laver med din FOA-afdeling. 

Man kan overordnet dele FTRs opgaver op i tre kategorier:

1. FTR-opgaver for hele faggruppen 

FTR kan søge indflydelse på emner, som berører hele faggruppen. Det kan for eksempel være arbejdstidsaftaler eller aftaler om, hvad der skal give mere i løn (forhåndsaftaler). 

Det kan også være hvor mange hænder, der bliver til opgaverne som konsekvens af fx budgettet og styreformerne eller hvilken personalepolitik, der skal gælde i kommunen. 

Det er alt sammen emner, som berører alle kollegerne på et område eller i hele kommunen. Hvis der ikke er en FTR, må FOA-afdelingen tage sig af disse emner.  

2. FTR-opgaver for enkeltmedlemmer 

De fleste FTR løser dog også opgaver, som berører enkelte kolleger. Det kan være individuel lønforhandling, bisidderopgaver og sagsbehandling. Denne type opgaver kan dog også være lagt ud til tillidsrepræsentanterne. 

Nogle FTR løser kun den type opgaver, der hvor der ikke er en tillidsrepræsentant. Andre løser dem ind til en TR får kompetencen. Men det kan også være aftalt at det altid er FTR, der fx foretager lønforhandlinger for enkeltmedlemmer. 

3. Organisatoriske FTR-opgaver

Fællestillidsrepræsentanter har også ofte som opgave at støtte og følge op på tillidsrepræsentanterne. FTR holder for eksempel gerne TR-møder.