Samarbejdet med tillidsrepræsentanten

Et godt samarbejde med tillidsrepræsentanten gør det nemmere for dig at være arbejdsmiljørepræsentant. Mange opgaver kræver at I står sammen for at finde en løsning. Og når I løser opgaverne sammen, er der også større chance for at skabe en løsning, der får alle facetter med.

Fem gode huskeregler: