Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Opgaver i arbejdsmiljøgruppen

Som arbejdsmiljørepræsentant vælges du automatisk ind i arbejdsmiljøgruppen på arbejdspladsen, der består af dig og en leder. I skal samarbejde om at løse gruppens opgaver. 

Hvor kommer opgaverne i arbejdsmiljøgruppen fra?

Arbejdsmiljøgruppens opgaver er defineret i Arbejdsmiljøloven og fremgår af § 18 i 'Bekendtgørelse 1181 om samarbejde om sikkerhed og sundhed'. Klik på de enkelte opgaver og se hvad de indebærer.

Brug din indflydelse i MED-systemet selvom du udelukkende sidder i arbejdsmiljøgruppen

Hvis du ikke selv sidder i et MED-udvalg, skal du alligevel bruge MED-systemet aktivt ved at give viden og input fra den arbejdsplads du repræsenterer, til dem der sidder i MED-udvalgene. 

Opgaver i arbejdsmiljøgruppen