Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på privat overenskomst

Arbejdsmiljøorganisationens daglige operationelle opgaver

De operationelle, dvs. daglige arbejdsmiljøopgaver på arbejdspladsen varetages af arbejdsmiljøgruppen og er beskrevet i § 18 i 'Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed.' 

Opgaverne består i at:

§18

1. Varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici.

2. Deltage i planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet og deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper, jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse.

3. Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

4. Kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov.

5. Deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil og anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant.

6. Påvirke den enkelte til en adfærd der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed.

7. Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget. 

8. Forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer for arbejdsmiljøudvalget, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse eller som er generelle for virksomheden.

 

Se hele Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 om samarbejdet om sikkerhed og sundhed