Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Arbejdsmiljøopgaver i MED-udvalg på område eller forvaltningsniveau

Hvis du sidder som arbejdsmiljørepræsentant i et MED-udvalg på område-/forvaltningsniveau, så skal du være med til at løse en række opgaver, som er af mere strategisk karakter end opgaverne i arbejdsmiljøgruppen. 

I mange kommuner og regioner er arbejdsmiljøudvalget lagt sammen med MED-udvalget på område-/forvaltningsniveau. Sidder du som arbejdsmiljørepræsentant i et MED-udvalg på dette niveau, har du samme opgaver som tillidsrepræsentanten, og tillidsrepræsentanten har samme opgaver som dig.

Hvor kommer arbejdsmiljøopgaverne fra?

Arbejdsmiljøopgaverne i MED-udvalg på område-/forvaltningsniveau kommer dels fra Arbejdsmiljøloven og dels fra den lokale MED-aftale. Klik på de enkelte opgaver og se hvad de indebærer:  

Arbejdsmiljøopgaver fra Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøopgaver fra lokal MED-aftale

Den lokale MED-aftale kan indeholde et særligt arbejdsmiljøfokus, som skal behandles i MED-udvalg på område-/forvaltningsniveau. 

Den lokale MED-aftale, som kan være indgået på din arbejdsplads, kan indeholde et særligt arbejdsmiljøfokus, som skal behandles i MED-udvalg på område-/forvaltningsniveau. Som arbejdsmiljørepræsentant bør du have indblik i den aftale, så du ved, om der er nogle arbejdsmiljøtiltag og emner, du skal være særlig opmærksom på.

Den lokale MED-aftale bygger på MED-rammeaftalen

Alle lokale MED-aftaler bygger på MED-rammeaftalen, der er indgået mellem de centrale parter. 

I MED-ramme-aftalen er der en række procedurer og emner, som skal indgå i den lokale MED-aftale, som gælder i jeres kommune eller region. Der er også en række forslag til politikker og retningslinjer, som I lokalt kan få indflydelse på. Derfor er de lokale MED-aftaler forskellige fra hver kommune og region. Du skal derfor kende den lokale MED-aftale, som gælder i jeres kommune eller region. 

Kend MED-udvalgets strategiplan og øv indflydelse på den

Det fremgår af MED-rammeaftalen, at der skal laves en strategiplan hvert andet år for MED-udvalget (medmindre en anden periode aftales). Det er HovedMED-udvalget, der beslutter hvilke indsatsområder - herunder arbejdsmiljøindsatser - der skal indgå i strategiplanen. 

Som AMR bør du få fat i denne strategiplan via dine kolleger i HovedMED-udvalget, så du kan se, hvornår der fx er trivselsmåling, arbejdspladsvurdering, diverse arbejdsrelaterede politikker osv. på dagsordenen. Denne viden skal du bruge til at tjekke dit bagland og give input til medlemmerne i HovedMED-udvalget, som de kan bruge, når indsatserne drøftes i HovedMED-udvalget. 

Sagt på en anden måde, når du ved, hvornår et emne er på dagsordenen i HovedMED, kan du bedre planlægge dine/jeres input til dagsordenen og dermed agere et aktivt og engageret bagland med det formål at opnå indflydelse og et bedre arbejdsmiljø og arbejdsliv.