Særligt til tillidsvalgte

Opgaver som AMR

De opgaver, du skal være med til at løse som arbejdsmiljørepræsentant, er forskellige og kommer an på, om du sidder i et arbejdsmiljøudvalg eller i en arbejdsmiljøgruppe. 

Særligt for AMR på offentlig overenskomst

AMRs arbejdsmiljøopgaver i udvalg (offentlig overenskomst)

Her kan du læse mere om AMR's arbejdsmiljøopgaver i de forskellige grupper og udvalg

Særligt for AMR på privat overenskomst

Arbejdsmiljøorganisationens opgaver (privat overenskomst)

Her kan du læse om arbejdsmiljøorganisationens daglige operationelle opgaver og de strategiske opgaver. Arbejdsmiljøorganisationen er ledelse og medarbejdere, der samarbejder om at skabe et godt arbejdsmiljø.