Særligt for tillidsvalgte


Ansatte på offentlig overenskomst

OK24: Her finder du den information om slutresultaterne, du har brug for

FOA er nået til enighed med både Kommunernes Landsforening (KL) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om nye overenskomster for de mange forskellige faggrupper, FOA repræsenterer. I denne artikel kan du finde links til information om de aftaler, der er indgået, og artiklen opdateres løbende, så du hele tiden kan finde den nyeste viden.

Af: Jacob Kabel

Opdateret 7. marts kl 15:02 

Hvor går du hen, når du mangler svarene på, hvad de nye forlig indeholder?

Søg ikke længere! I denne nyhed finder du links til al relevant info om de nye aftaler. Vi bestræber os på at opdatere artiklen løbende, så du altid kan genbesøge den for nyere og mere dybdegående information.

Vi kan desuden anbefale dig, at du løbende holder dig orienteret på FOAs OK24-temaside. Her kan du også finde de mange indsendte medlemskrav, FOA har forhandlet ud fra.

Hvor meget stiger lønnen?

De lønstigninger, det enkelte FOA-medlem kan se frem til, afhænger af mange forskellige faktorer: Faggruppe, ugentlig arbejdstid, anciennitet, antallet af skæve vagter osv.

Fagbladet FOA har lavet en fin gennemgang af lønstigningerne for de største faggrupper, men da FOA repræsenterer mange mindre faggrupper, er det umuligt at lave beregninger for hver enkelt.

Se gennemgang af lønstigningerne her

Overordnet kan man sige, at alle offentligt ansatte stiger 6,5 pct. i løn. Dertil kommer så de yderligere stigninger, de enkelte faglige organisationer (herunder FOA) selv har forhandlet hjem. Det betyder for stort set alle FOAs medlemmer, at man opnår en samlet stigning på mindst otte pct.

Oven i dette kommer så for nogle faggrupper en andel af de 6,8 mia. kroner, der ligger i trepartsaftalen fra december. Noget falder som grundlønsstigninger til SOSU-personale og pædagoger, mens andet tilfalder dem, der tager skæve vagter på de samme områder.

I skrivende stund indeholder Fagbladet FOAs artikel 30 forskellige beregninger, der tager udgangspunkt i forskellige faggrupper med forskellig anciennitet, men alle beregnet ud fra 37 timer om ugen.

En tommelfingerregel, man kan bruge, hvis man vil beregne lønstigningen i en deltidsansættelse, er at finde et eksempel med en tilsvarende faggruppe og anciennitet og så dividere den samlede stigning med 37 og gange med det timeantal, man vil beregne for.

Eksempel:

En kommunalt ansat SOSU-hjælper med 0-4 års anciennitet (grafik nr. 1 i Fagbladet FOAs artikel) kan se frem til en lønstigning på 2.880 kroner om måneden, når alt er indfaset i 2026. Arbejder vedkommende hver tredje weekend, kommer der 360 kroner oveni, dvs. en samlet stigning på 3.240 kroner. Men det er for en fuldtidsstilling. Hvis vedkommende arbejder 32 timer om ugen, kan man finde frem til et ca.-beløb ved at dividere 3.240 med 37 og gange med 32. Således vil man ramme ca. 2.800 kroner, hvilket sådan ca. er det, vedkommende kan se frem til.

Hvad har FOA ellers forhandlet hjem på det kommunale og regionale område?

FOAs forhandlere har forhandlet med Kommunernes Landsforening (KL) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) – først om de ting, der har været fælles krav på tværs af de fire sektorer, og dernæst har de enkelte sektorer forhandlet selv.

Dyk ned i overenskomstforligene
Til dem der vil dykke ned i selve overenskomstforligene, lægges de løbende op på FOAs temaside om OK24, og der ligger allerede en lang række. 

Find overenskomstforligene her 

Sammenfatning af overenskomstresultaterne i Fagbladet FOA
Fagbladet FOA har lavet en række fine artikler, der sammenfatter, hvilke resultater der er opnået i hver sektor på en mere overskuelig og læsbar måde end selve aftaleteksterne. Find artiklerne for de enkelte sektorer her:

Social- og sundhedssektoren

Det skal du vide om de nye forlig på SOSU-området i KOMMUNERNE

Resultatet af FOAs forhandlinger for SOSU-personalet i REGIONERNE

Pædagogisk sektor

Aftale er landet for pædagogisk personale ansat i REGION eller KOMMUNE


Teknik- og Servicesektoren

Her er slutresultatet for medlemmer i Teknik- og Servicesektoren ansat i KOMMUNE eller REGION


Kost- og Servicesektoren

Her er slutresultatet for Kost- og Servicesektorens medlemmer i KOMMUNER og REGIONER

 
Fagbladet FOA er desuden gået i dybden med: 

Ny arbejdstidsaftale for regionalt ansat ambulancepersonale

Ny overenskomst for dagplejerne

Hvad har FOA forhandlet hjem på det statslige område?

FOA har godt og vel 300 medlemmer på det statslige område. På nuværende tidspunkt er der kun det rammesættende forlig mellem Centralorganisationernes Fællesudvalg og Finansministeriet at berette om:

Fagbladet FOA: OK-forlig på det statslige område i hus 

Hvad med trepartsmidlerne?

Lønløftet til grupper af offentligt ansatte trak ud, og aftalen endte med at blive indgået i december mere eller mindre oven i kravsudvekslingen frem mod OK24. Derfor aftalte parterne, at den præcise udmøntning af de 6,8 mia. kroner skulle lægges ind i overenskomstforhandlingerne.

Det har nu gjort, at de ekstra lønmidler fordeles dels på stigninger i grundlønnen og dels på højere tillæg for at arbejde på skæve tidspunkter, men de udmøntes forskelligt i kommuner og regioner.

Her kan du læse mere om de nye vagttillæg for KOMMUNALT ANSATTE

Her kan du læse mere om de nye vagttillæg for REGIONALT ANSATTE

Hvad sker der så nu?

På grund af et delelement fra trepartsaftalen om et lønløft af udvalgte grupper af offentligt ansatte skal der stemmes samlet på tværs af alle fagforbund. I praksis betyder det, at forligsmanden samler alle de aftaler, de forskellige organisationer har forhandlet på plads, og sender det ud til afstemning blandt alle medlemmerne af de respektive forbund.

Det betyder, at alle organisationer skal have afsluttet deres forhandlinger, før urafstemningen kan sættes i gang. Lige nu mangler nogle få at komme i mål. Vi informerer naturligvis, når der er nyt.

Webinarer om OK-resultaterne

For at du og dine kolleger kan blive klogere på overenskomstresultaterne afholder vi fire webinarer, hvor FOAs politikere vil fortælle om OK24-resultaterne og svare på spørgsmål. Tidspunkterne er:

14. marts kl. 17-19

18. marts kl. 8.30 - 10.30

18. marts kl. 18-20

19. marts kl. 17-19

Specielt for TR’er i OK24: Nu bliver det muligt at mødes med nyansatte i arbejdstiden

Forhandlingsfællesskabet har i de rammesættende forlig forhandlet en mindre vilkårsændring ind for tillidsrepræsentanterne i det offentlige. Helt på linje med det, der blev aftalt ved de private overenskomstforhandlinger sidste år, får tillidsrepræsentanter på det offentlige arbejdsmarked nu mulighed for at mødes med nye kolleger i arbejdstiden.

Det første møde er vigtigt, dels fordi det giver den nye kollega tryghed at møde sin tillidsrepræsentant og opbygge en relation til vedkommende, og dels fordi det giver anledning til at tale om faglig tilknytning. Erfaringer viser nemlig, at potentialet for at få nyansatte til at melde sig ind i FOA er stort ved nyansættelser.