Særligt for tillidsvalgte


Ansatte på offentlig overenskomst

De rammesættende forlig er landet: Her er de vigtigste elementer

En milepæl er nået i de igangværende overenskomstforhandlinger, idet de tre store forlig på henholdsvis det statslige, det kommunale og det regionale område alle er landet. Den økonomiske ramme er endt på 8,8 pct. over en toårig periode.

Af: Jacob Kabel

Overenskomstforhandlinger er kompliceret stof, og det er helt forståeligt, hvis man har svært ved at gennemskue, hvad der er op og ned. Derfor er det også vigtigt, at man holder tungen lige i munden, når man skal hjælpe sine kolleger til at forstå, hvad det betyder for dem, at den økonomiske ramme er landet på 8,8 pct., eller at der er afsat midler til løntrin 11-14.

For det første er det vigtigt at understrege, at overenskomstforhandlingerne fortsat ikke er tilendebragt. Lige nu er de tre store rammesættende forlig landet, akkurat som de plejer: Først forliget på det statslige område, der sætter den økonomiske ramme; dernæst forliget på det kommunale område, der rummer det største antal lønmodtagere; og slutteligt på det regionale område.

Det betyder, at vi nu har de overordnede linjer, som de forskellige organisationer så kan bygge videre på i deres egne forhandlinger. FOA går derfor snart til forhandlinger med Kommunernes Landsforening, hvor der vil blive drøftet FOAs fælleskrav, der retter sig mod de fleste overenskomster og er krav, der har særlig bevågenhed i FOA. Samtidig forhandler de enkelte sektorer hver for sig, hvilket ultimativt munder ud i de overenskomster, der skal stemmes om.

Men det betyder altså, at det stadig er for tidligt at sige, hvad der præcist ligger i aftalen, hvis man er pædagogisk assistent, paramediciner, social- og sundhedsassistent eller noget fjerde. Man må derfor vente, til FOAs egne forhandlinger er afsluttede.

Hvad kan vi så sige nu?

Den del, de fleste FOA-medlemmer bekymrer sig om, handler om, hvor store lønstigninger man kan se frem til. Her kan vi på nuværende tidspunkt sige, at lønnen for både kommunalt og regionalt ansatte over de næste to år kommer til at stige med 6,5 pct. Det er de centralt aftalte lønstigninger, der gælder for alle faggrupper.

Men dertil kommer så to ting: For det første kommer FOAs egne forhandlinger med henholdsvis Kommunernes Landsforening og Regionerne til at betyde yderligere forbedringer for FOAs medlemmer. Der er lagt to pct. ud til disse forhandlinger, og de kan helt eller delvist ende som lønstigninger på den ene eller anden måde – det vil tiden vise.

For det andet skal de sidste detaljer om trepartsaftalen fra december på plads. Her har en række af FOAs faggrupper udsigt til ekstra lønløft, da midlerne er målrettet udvalgte faggrupper med rekrutteringsudfordringer. Fagbladet FOA lavede en oversigt over trepartsaftalen, da den blev indgået. Den kan du med fordel (gen)besøge, hvis du vil vide hvilke faggrupper, det drejer sig om.

Ekstra til de lavest lønnede

I både det regionale og det kommunale forlig har man desuden aftalt at løfte de allerlavest lønnede, hvilket er dem, der befinder sig på løntrin 11, 12, 13 og 14. De kan se frem til et ekstra løft på små 2.000 kroner om året.

Udover alle lønaspekterne ligger der en række øvrige forbedringer for FOAs medlemmer. Det handler fx om opsparing af frihed, tre ugers ekstra øremærket forældreorlov og forskellige arbejdsmiljøaspekter.

Slutteligt er der udsigt til bedre vilkår for tillidsrepræsentanterne, hvor man fx får ret til at møde nyansatte i arbejdstiden. Denne del vender vi tilbage til, når vi kender yderligere detaljer.

Fagbladet FOA har lavet to fine oversigter over indholdet af aftalerne på henholdsvis det kommunale og det regionale område.

Til dem, der gerne vil dykke helt ned i detaljerne, kan man på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside finde aftalerne i deres fulde længder.

Inden længe vil der desuden blive lagt en ’Spørgsmål og svar’ op på FOAs temaside om OK24. Her vil du kunne få svar på en række af de spørgsmål, FOA er stødt på i forbindelse med gennembrudsforligene.