Startpakke for tillidsrepræsentanter
Særligt for tillidsvalgte

Ny startpakke skal få nyvalgte tillidsrepræsentanter godt i gang

FOAs nye startpakke præsenterer de nye TR for de opgaver, de skal løse i den første tid.

FOA har siden 2018 tilbudt nyvalgte tillidsrepræsentanter en startpakke, der skulle hjælpe dem godt i gang med deres nye opgave. Nu er startpakken opdateret til en ny og forbedret udgave, som også introducerer de tiltag, som er kommet i løbet af de seneste år - som fx appen TR i FOA.

Startpakken er opbygget af tre moduler, der giver de nyvalgte TR et overblik over, hvilke opgaver de skal i gang med og sætter dem i gang med at løse opgaverne.

Modul 1 hedder Dig og FOA og giver en introduktion til hvordan man kan bruge sin FOA-afdeling, og hvorfor det er vigtigt at man hurtigt får skabt en god kontakt til afdelingen.

Modul 2 hedder Dig og Kollegerne og handler om forholdet til baglandet. Her lærer man, hvem der er i baglandet, og hvordan man får skabt en god kontakt til kollegerne.

Modul 3 er Dig og Arbejdspladsen. Det handler om, hvordan man får skabt et samarbejde med de øvrige tillidsvalgte, man skal arbejde sammen med, og hvordan man kommer godt i gang med arbejdet i Samarbejdsudvalget (SU) eller udvalget for Medbestemmelse og Medindflydelse (MED), hvor man sidder sammen med sin ledelse.

I hvert modul er der konkrete opgaver, der skal løses, og som er med til at skabe det fundament, som den nye TR skal stå på i sit nye hverv.

Startpakken sendes som en mail ud til den nyvalgte TR dagen efter han eller hun er valgt. Det er også muligt at finde startpakken her på foa.dk, så andre end nyvalgte kan se, hvad den indeholder. Vi håber at alle kan lære noget af at gennemgå den nye TR-startpakke.

Se den nye TR-startpakke her.