Særligt for tillidsvalgte


Fælles overenskomst

Film på fremmedsprog skal få flere udenlandske kolleger ind i FOAs fællesskab

Har du oplevet, at sproglige barrierer gør det svært at forklare en kollega, hvorfor det er en god idé at være medlem af FOA? Nu har FOA lanceret fem film på forskellige sprog, der kort og præcist forklarer værdien af et medlemskab. Det er noget, tillidsrepræsentanten Martin har efterspurgt længe.

Af: Jacob Kabel

Martin Bjerg Nielsen er P-vagt og tillidsrepræsentant, og så er han brandgod til at få organiseret sine kolleger. Han har 100 af slagsen, og de 80 er medlem af FOA.
Noget har dog vist sig som en udfordring for ham, og det skyldes, at en række af hans udenlandske kolleger ikke er helt med på, hvad fagforeningers rolle er i Danmark.

Og derfor er de svære at overbevise om, at FOA er et fornuftigt fællesskab.

Nu har FOA produceret fem film på henholdsvis arabisk, engelsk, tyrkisk, urdu og nepalesisk, og det er noget, Martin Bjerg Nielsen har imødeset:

”Sproget kan være en barriere, og på det punkt er filmene en kæmpe hjælp, da der bliver talt til dem, så de forstår det,” siger han og fortæller, at han allerede har taget den arabiske film i brug.

Se filmene her:

Arabisk

Engelsk

Tyrkisk

Urdu

Nepalesisk

Filmene skal spredes

Filmene er blandt andet tænkt som et redskab til tillidsrepræsentanternes organiseringsindsats, men de behøver ikke nødvendigvis at blive brugt af TR og kollega imellem, for nogle gange giver det mere mening at alliere sig med udenlandske kolleger, der allerede er medlem. Det fortæller Martin Bjerg Nielsen:

”Man kan også sagtens vise filmene til kolleger, der allerede er medlem. De kan så vise dem videre til deres landsmænd. Det virker ofte ret godt, da der er en naturlig samhørighed via nationaliteten, hvilket også betyder større troværdighed,” siger han.

Martin Bjerg Nielsen mener i øvrigt, at man med fordel kan gøre filmene til en del af TR-grunduddannelsen.

Vil gerne have endnu mere

De fem film rummer alle det budskab, at FOA giver sine medlemmer juridisk hjælp, rådgivning og sikrer gode løn- og ansættelsesvilkår. Men Martin Bjerg Nielsen kunne godt tænke sig, at de fremadrettet kunne rumme endnu mere:

”Mange af dem, der hænger i bremsen, forstår ikke solidariteten i systemet og i overenskomsten. De budskaber så jeg gerne, vi fik nogle værktøjer til at tydeliggøre for kolleger, der ikke er helt skarpe i dansk,” siger han og uddyber:

”Man må jo huske på de kulturelle forskelle. I nogle lande er den gængse holdning jo, af fagforeninger er at sammenligne med mafiaen. Så når de bliver spurgt, om ikke de vil melde sig ind i FOA, tænker de "er fagforeninger ikke sådan nogle, der vil have mig til at gøre noget, jeg ikke har lyst til?’”

I skrivende stund foreligger der fra FOAs side ikke planer om at producere nye film, der tager hånd om de kulturelle forskelle, som Martin Bjerg Nielsen nævner.