Særligt for tillidsvalgte

FOAs kongres: Tillidsrepræsentanterne er på dagsordenen

Når FOAs 6. ordinære kongres løber af stablen senere i november, skal de delegerede blandt meget andet debattere TR’ernes rolle og værdi. Det sker under overskriften ’FOAs tillidsrepræsentanter skal stå stærkt’

Delegationer fra alle 32 lokale FOA-fagforeninger mødes fra den 20. til den 23. november for at sætte en retning for fælles handling på tværs af hele FOA i de næste fire år. De knap 600 delegerede skal indkredse visioner og mål, der kan engagere hele fællesskabet – medlemmer og tillidsvalgte på arbejdspladserne, lokale fagforeninger, sektorer og forbund.

I år stiller kongressen skarpt på FOAs tillidsrepræsentanter. Og det sker allerede på kongressens første dag. Her er der en debat på programmet, hvis overskrift er lige så klar, som den er ambitiøs: FOAs tillidsrepræsentanter skal stå stærkt.

Debatten vil blandt andet tage afsæt i spørgsmål som:

  • Medlemmer, der ikke har en tillidsrepræsentant, er oftere utilfredse med FOA. Skal vi arbejde for TR-dækning på alle arbejdspladser?
  • Organisering er et fælles ansvar i FOA og er en opgave, der lige nu skal have førsteprioritet. Skal vi arbejde for, at tillidsrepræsentanter ved, hvordan de kan tage medansvar for, at flere kolleger melder sig ind i FOA?
  • Alle tillidsrepræsentanter skal have opbakning og tid til at engagere deres kolleger og varetage deres kollegers interesser. Skal vi sætte os for at aftale ordentlige vilkår med arbejdsgiverne for alle tillidsrepræsentanter?

Har du spørgsmål eller input til debatten FOAs tillidsrepræsentanter skal stå stærkt, så kontakt gerne din lokale fagforening. Du kan også læse oplægget til debatten

FOAs 6. ordinære kongres finder sted på et tidspunkt, hvor vi på den ene side står stærkt, fordi det bliver mere og mere tydeligt for de politiske beslutningstagere, at FOAs faggrupper har en nøglerolle og kan videreudvikle og forny velfærden. På den anden side skal vi have bremset medlemsfaldet. Derfor skal vi skabe fremtidens FOA-fællesskab. Et fællesskab, som medlemmerne opfordrer deres uorganiserede kolleger til at melde sig ind i, fordi FOA adskiller sig fra andre og billigere tilbud.

Kongressen er FOAs øverste organ, og det er her, den politiske top vælges. Udover de på nuværende tidspunkt siddende politikere havde kun en enkelt meldt sit kandidatur, men det blev trukket tilbage. Der bliver derfor ikke kampvalg om nogen af posterne i år.

Læs mere om FOAs 6. ordinære kongres