Særligt for tillidsvalgte

På FOA Silkeborg-Skanderborgs workshop i Grenå i marts måned fik Kirsten Sørensen og hendes TR-kolleger en indføring i, hvordan man kan få sine budskaber frem via debatindlæg og opslag på sociale medier.
Foto: Jacob Kabel

Kirsten og kollegerne planlægger at larme: Uretfærdigheder og løn skal belyses

Tredje runde af FOAs lønkampagnes blev skudt i gang i midten af maj, og som noget nyt er en stor del af arbejdet lagt ud i de enkelte FOA-afdelinger, hvor man mange steder har inddraget områdets tillidsvalgte i udformningen af den lokale kampagnestrategi. FTR Kirsten Sørensen er en del af arbejdet i FOA Silkeborg-Skanderborg.

Af: Jacob Kabel

”Hvor og hvordan skal vi larme? Vi skal i hvert fald have lavet nogle debatindlæg, men måske skal vi også lave noget nede på torvet i Silkeborg – noget, hvor vi virkelig er synlige.”

Social- og sundhedsassistent og FTR på ældreområdet i Silkeborg kommune Kirsten Sørensen og otte TR-kolleger er gået sammen om at planlægge hvilke kampagneaktiviteter, der skal sikre, at politikere og borgere i Silkeborg Kommune og Skanderborg kommune får slået FOAs krav om et løft af de offentligt ansattes løn fast med syvtommersøm.

Forud for planlægningen har de deltaget i en workshop, afdelingen afholdte, hvor der blandt andet blev arbejdet med, hvilke uretfærdigheder man møder i sit arbejdsliv, og hvordan man kan formulere sine budskaber i debatindlæg og på sociale medier.

Arbejdslivets uretfærdigheder

Men hvad er det så, der er så uretfærdigt, at Kirsten og kollegerne mener, at de skal larme om det?

Øverst på listen står anciennitetstrinnene efter henholdsvis fire og 10 år. Eller rettere står de anciennitetstrin, der ikke er der.

”Vi stiger kun to gange i løbet af vores arbejdsliv,” siger Kirsten Sørensen og lader beskeden hænge lidt i luften som en understregning af, hvor ringe hun egentlig synes, det er.

Og Kirsten Sørensen oplever faktisk flere uretfærdigheder forbundet med trinnene end blot det faktum, at der kun er to af dem:

”I år har jeg forhandlet lokalløn syv gange. Flere af gangene krævede de, at en stigning i lokalløn skulle modregnes, når medarbejderne stiger via ancienniteten, og det hører jeg også, at andre TR’er støder på. Det er jo helt håbløst,” siger hun og tilføjer:

”Skal der virkelig være så meget bøvl for at stige et enkelt løntrin, der svarer til tre kroner i timen? Jeg har en kollega, der på syv år kun har fået ét løntrin via lokalløn. Det er altså ikke særligt motiverende.”

Regeringens lønløfte også under lup

Det med et løft af lønnen er også noget, regeringen har på tapetet. Det blev i starten af året indskrevet i regeringsgrundlaget, efter Socialdemokratiet i efterårets valgkamp lovede et løft af lønnen til udvalgte offentlige faggrupper.

Hvor stor en del af milliarderne der så vil tilfalde FOAs medlemmer, er behæftet med temmelig stor usikkerhed, men regeringens løfte er noget, som Kirsten Sørensen og de øvrige TR’er vil behandle i forbindelse med lønkampagnen.

Hvordan de vil skære deres budskab til, vil tiden vise, men Kirsten Sørensen er dog ikke i tvivl om, hvor uretfærdigheden ligger gemt:

”Vi får mere ansvar og flere komplicerede opgaver, men vi får ikke flere kolleger eller mere i løn,” siger hun.

Find mere og få hjælp

Du kan læse meget mere om FOAs lønkampagne her

Har du brug for hjælp eller sparring på egne kampagneideer eller -tiltag, kan du tage fat i Jacob Kabel på jacka@foa.dk