Colourbox
Særligt for tillidsvalgte

Kender du din rolle, når din kollega skal på barsel?


Du kan som TR og AMR være med til at sikre dine gravide kollegaers arbejdstid og arbejdsmiljø. Når det gælder regler om barsel og orlov, bør du dog henvise din kollega til den lokale FOA-afdeling.

Der er en lang række forhold, du som TR eller AMR kan være med til at sikre for din gravide kollega. Det handler først og fremmest om at sikre de fysiske og psykiske forhold, som den gravide kan udsættes for på arbejdspladsen:

  • Indeholder jeres APV en vurdering af arbejdspladsen i forhold til gravide kollegaer? 
  • Er der lavet særaftaler for gravide kollegaer? Fx nedsat daglig arbejdstid, fritagelse for særligt belastende opgaver eller fritagelse for aften/nattevagter?

Du kan som TR/AMR gå til din leder og medvirke til, at sikring af sundt arbejdsmiljø og arbejdstid for gravide kommer med i APV’en eller at der laves særaftaler for gravide kollegaer. 

Læs mere her og se sidens uddybende links fx til Arbejdsmiljøtilsynets vejledning om gravides og ammendes arbejdsmiljø

Henvis spørgsmål om barselsregler til FOA-afdelingen

Reglerne om barsel og orlov er komplicerede. Hvis en kollega derfor henvender sig til dig som AMR eller TR med spørgsmål om barsel og orlov, så bør du vise dem videre til den lokale FOA-fagforening, der rådgiver i de spørgsmål. Det gælder både for ansatte på offentlig og på privat overenskomst.

Du kan finde reglerne om barsel og orlov samt tage en barselsquiz her

Se også Fagbladets seneste artikel om de nye barselsregler pr. 1. august 2022 her.