Ledige pladser på Beskæftigelseslinjen og Kompetencelinjen


Du kan stadig nå at komme med på Linjeuddannelsen i uge 25. Der er ledige pladser på to meget aktuelle linjer.

Hop med på Linje 5, Beskæftigelseslinjen

Der er en hel række beskæftigelsespolitiske håndtag, vi kan bruge for at ændre arbejdspresset på de enkelte arbejdspladser. Derfor vil vi på linje 5 arbejde med forskellige muligheder, hvor vi tager udgangspunkt i din kommune. I løbet af ugen vil du kunne udarbejde et oplæg, som du kan bruge i din egen kommune, når du kommer hjem.

Vi arbejder fx med følgende muligheder:

 

  • Bedre rekruttering: Antallet af ufaglærte stiger i mange kommuner, og det giver problemer i hverdagen. Vi har gode ideer og erfaringer fra andre, der vil kunne lette presset.
  • Fastholdelse af sygemeldte: Halvdelen af de FOA-medlemmer, der opsiges, er sygemeldt, men lovgivningen åbner for, at vi kan fastholde flere. 
  • Ordentlig seniorpolitik: Mange kollegaer er ved at nærme sig senioralderen. Vi kan arbejde med en ordentlig seniorpolitik, så ældre kollegaer bedre kan klare hverdagens udfordringer.
  • Perspektiv i aktivering: Når arbejdsløse, indvandrere og senest ukrainske flygtninge skal aktiveres indenfor vores område, skal vi kende indholdet i tillidsrepræsentanternes nye indflydelse.
  • Jobrotation kan skabe ny gejst: Ufaglærte og faglærte kan få uddannelse eller efteruddannelse ganske gratis, samtidig med at vi kan rekruttere nye kollegaer som vikarer.

 Så hop med på linje 5, og få gode ideer med hjem. Læs mere om linje 5

Hop med på Linje 6, Kompetencelinjen

Overalt i samfundet tales der om manglen på faglært arbejdskraft og vigtigheden af, at medarbejderne har de rette kompetencer. Samtidig har Overenskomst 2021 understreget vigtigheden af kompetenceudvikling og uddannelse for alle FOAs faggrupper og givet mulighed for at arbejde mere målrettet med at planlægge uddannelsen i samarbejde med arbejdsgiver. 

På Linje 6 bliver du præsenteret for nogle af de uddannelsespolitiske redskaber, der kan bruges, når der skal arbejdes med planlægning af uddannelse, både for kollegerne individuelt, men også for arbejdspladserne kollektivt.  

Du vil i 2022 kunne arbejde inden for fire overordnede temaer. Indsatser, der handler om:  

  • at udvikle kollegers basale kompetencer inden for læsning, skrivning, regning og sprogudvikling
  • at flere ufaglærte kolleger skal blive faglærte
  • at faglærte skal have efter- og/eller videreuddannelse
  • efteruddannelse for ufaglærte 

Alle temaerne skal ses ift. udfordringerne med rekruttering og fastholdelse samt trivsel og udvikling i en tid med stort arbejdspres.
På linjen kommer du til at arbejde med et projekt, som du kan bruge konkret i dit arbejde derhjemme. Desuden vil du få konkret viden om uddannelsesmuligheder, aftaler, love og forskellige økonomiske tilskudsordninger mm., som er nødvendige for, at du kan realisere dine planer. 

Vi håber du vil med. Læs mere om Linje 6.

Linjeuddannelsen

Læs om hele Linjeuddannelsen og de forskellige linjer her.