Arbejdsmiljøuge 43 - vold
Særligt for AMR

Vær med til at sætte fokus på arbejdsmiljøet i uge 43

I uge 43 sættes arbejdsmiljøet i fokus på arbejdspladser i hele EU, når det er Europæisk arbejdsmiljøuge. Også i FOA bruger vi ugen som anledning til at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet - og vi håber, at I som AMR vil være med.

I løbet af arbejdsmiljøugen håber vi, at I som arbejdsmiljørepræsentanter også vil være med til at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen på jeres arbejdsplads, så vi sammen kan vise kolleger – medlemmer samt potentielle medlemmer, hvordan AMR, TR, FOA-afdelingerne og forbundet konkret kan hjælpe, når det handler om:

  • at forbedre medlemmernes arbejdsmiljø
  • at hjælpe medlemmer, der bliver ramt af en arbejdsskade
  • at arbejdsmiljørepræsentanten - med FOA i ryggen - gør medlemmernes hverdag sundere og sikrere.

Sæt gang i samtalerne om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen

Som inspiration til at tale om arbejdsmiljøet har FOA lavet en række dialogkort med syv forskellige arbejdsmiljøtemaer - vold, stress, rengøring og hygiejne, fysisk arbejde/nedslidning, mobning, arbejdsfællesskaber og seniorarbejdsliv. I kan fx drøfte temaerne på et personalemøde og lægge planer for, hvordan I ønsker at forebygge at de kedelige situationer opstår. På kortene finder I forskellige typer informationer og henvisninger til, hvad I kan gøre i forskellige situationer, og hvad der er vigtigt for at skabe et sundt og godt arbejdsmiljø.

Hent dialogkort (pdf-fil)

Dialogmøder for AMR om arbejdsmiljøet

I uge 43 vil FOA også gerne invitere AMR til online dialogmøder. Sammen med FOAs forbundssekretær og arbejdsmiljøansvarlige Jens Nielsen er der rig mulighed for at tale med andre arbejdsmiljørepræsentanter om de værktøjer og løsninger, der kan tages i brug for at styrke arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Diskussionerne og dialogerne kommer til at tage udgangspunkt i de fire nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen, som er blevet vedtaget i den seneste Trepartsaftale.

Læs mere om møderne og tilmeld dig her:

Dialogmøde d. 26. oktober kl 9:00-09:55

Dialogmøde d. 28. oktober kl 15:00-15:55


Læs også om kampagnen - Den bedste arbejdsskade er den, der aldrig sker