Kvinde plejer ældre mand
Særlig for tillidsvalgte


Ansatte på offentlig overenskomst

FOA-medlemmers arbejdsopgaver under DSR’s eventuelle konflikt

Det kan komme til at påvirke FOA-medlemmer, hvis Dansk Sygeplejeråds varslede strejke bliver en realitet.

Dansk Sygeplejeråd har varslet konflikt fra den 21. maj for ca. 5.350 sygeplejersker og ca. 260 radiografer.

Hvis strejken bliver en realitet, så kan der opstå spørgsmål fra FOA-medlemmer om, hvordan arbejdsopgaverne skal varetages på de konfliktramte arbejdspladser. Det er godt, hvis du som tillidsvalgt er forberedt på det. 

Ingen væsentlig ændring i vilkår eller opgaver

FOA har ikke varslet konflikt, og FOAs medlemmer skal derfor udføre deres sædvanlige arbejdsopgaver.

Men, hvis konflikten medfører, at der bliver lukket ned for aktiviteter eller afdelinger på en arbejdsplads, så kan ledelsen vælge at flytte arbejdsopgaver fra én afdeling til en anden. 

Det kan betyde, at FOA-medlemmer bliver midlertidigt overflyttet til en anden afdeling. Det kan også medføre, at FOA-medlemmer, der fast har aften- og nattevagt, kan blive overflyttet til dagvagt.  

Overflytningen må dog ikke medføre en væsentlig ændring af vilkår, eller opgaver, som ikke er aftalt i forbindelse med ansættelsen.  

FOA-medlemmer må ikke udføre konfliktramt arbejde

Det er vigtigt, at du og dine FOA-kolleger er opmærksomme på, at I ikke må udføre konfliktramt arbejde.

Konfliktramt arbejde, er de arbejdsopgaver, som er beskrevet i strejkevarslet fra Dansk Sygeplejeråd. 

Hvis du og dine kolleger er i tvivl om, hvad der kan betragtes som konfliktramt arbejde, så skal I omgående kontakte jeres FOA-afdeling. 

FOA-medlemmer må ikke nægte at udføre en arbejdsopgave

Hvis ledelsen på en arbejdsplads kræver, at FOA-medlemmer udfører konfliktramt arbejde, så må medlemmerne ikke nægte at udføre arbejdet. 

Men det bør ske under protest, og du som tillidsvalgt bør blive tilkaldt, eventuelt sammen med repræsentanter fra FOA-afdelingen.  

Afspadsering – kun efter overenskomstens regler 

Hvis konflikten fører til manglende arbejdsopgaver, så kan ledelsen på en arbejdsplads varsle afspadsering overfor FOA-medlemmer. 

Det må dog kun ske i overensstemmelse med overenskomstens regler, og de pågældende FOA-medlemmer sal have afspadsering stående på kontoen, så de ikke går i minus.  

Spørgsmål? Kontakt din FOA-afdeling - eller deltag i webinar den 17. maj

Hvis du som tillidsvalgt har nogen spørgsmål i forhold til dit og dine kollegers arbejdsopgaver i forbindelse med en konflikt, så tøv ikke med at kontakte din lokale FOA-afdeling.

Du har som tillidsvalgt også mulighed for at høre mere og stille spørgsmål på webinaret "Webinar i forbindelse med evt. DSR konflikt": 

Læs mere og tilmeld dig webinar den 17. maj