Særlig for tillidsvalgte

2 online møder om trivsel og vold i ældreplejen

Hvordan kan man fremme trivslen i ældreplejen og nedbringe antallet af voldsomme episoder? Det skal 2 online møder handle om, og du er inviteret. Møderne arrangeres af projektet ”Vold som udtryksform”.

I begyndelsen af juni har du som tillidsvalgt – og andre interesserede – mulighed for at deltage gratis i to online møder (webinarer) om trivsel og vold i ældreplejen.

Formålet med de to møder er at få så mange perspektiver som muligt på, hvordan vi bedst bidrager til at fremme trivslen hos både medarbejdere og borgere i ældreplejen – som en forudsætning for at lykkes med en voldsforebyggende indsats.

Online møde den 4. juni 2021: Forebyggelse af konflikter og voldsomme episoder i ældresektoren – hvorfor spiller trivsel hos medarbejdere en afgørende rolle i dette arbejde?

”Vold som Udtryksform” har inviteret en forsker fra NFA og en demenskonsulent fra Gladsaxe Kommune til at bringe deres viden om voldsforebyggelse i spil. De har begge stort indblik i, hvad der skal til for at forbedre arbejdsmiljøet og opnå mere trivsel på ældreområdet.

Kom og vær med og bidrag med dit eget perspektiv, når vi taler om, hvad medarbejdernes trivsel betyder i arbejdet med at forebygge voldsomme episoder. 

Læs mere og tilmeld dig online mødet den 4. juni

Online møde den 8. juni: Personcentreret omsorg i arbejdet med ældre ramt af demens – en tilgang som styrker trivsel og forebygger udadreagerende adfærd

”Vold som Udtryksform” har inviteret adjunkt Gry Segoli fra Københavns Professionshøjskole til at fortælle om tilgangen Personcentreret Omsorg, og hvordan den kan bidrage til at forebygge udadreagerende adfærd og voldsomme episoder på plejecentre.

Bliv klogere på tilgangen Personcentreret Omsorg, og hvordan den kan være med til at øge trivslen hos både borgere og medarbejdere i ældreplejen – også når det gælder borgere med demenssygdom eller tegn på demens. Bidrag gerne med dit eget perspektiv.

Læs mere og tilmeld dig online mødet den 8. juni

Om ”Vold som udtryksform”

Projektet Vold som Udtryksform arbejder med at forebygge vold og trusler på arbejdspladser, især på social- og sundhedsområdet. Projektet har eksisteret siden 1992 og hører under Beskæftigelsesministeriet. 

Læs mere om ”Vold som udtryksform”

Læs mere om vold på arbejdspladsen og din rolle som tillidsvalgt