FOA-medlemmers arbejdsopgaver under DSR’s konflikt

Det kan komme til at påvirke FOA-medlemmer, når sygeplejerskerne går i strejke lørdag nat.

Medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd har stemt nej til mæglingsforslaget om de nye overenskomster, og derfor vil sygeplejerskerne gå i strejke lørdag nat.

I forbindelse med strejken kan der opstå spørgsmål fra FOAs medlemmer om, hvordan arbejdsopgaverne skal varetages på de konfliktramte arbejdspladser. Det er godt, hvis du som tillidsvalgt er forberedt på det. 

Ingen væsentlig ændring i vilkår eller opgaver

FOA har ikke varslet konflikt, og FOAs medlemmer skal derfor udføre deres sædvanlige arbejdsopgaver.

Men, hvis konflikten medfører, at der bliver lukket ned for aktiviteter eller afdelinger på en arbejdsplads, så kan ledelsen vælge at flytte arbejdsopgaver fra én afdeling til en anden. 

Det kan betyde, at FOA-medlemmer bliver midlertidigt overflyttet til en anden afdeling. Det kan også medføre, at FOA-medlemmer, der fast har aften- og nattevagt, kan blive overflyttet til dagvagt.  

Overflytningen må dog ikke medføre en væsentlig ændring af vilkår, eller opgaver, som ikke er aftalt i forbindelse med ansættelsen.  

FOA-medlemmer må ikke udføre konfliktramt arbejde

Det er vigtigt, at du og dine FOA-kolleger er opmærksomme på, at I ikke må udføre konfliktramt arbejde.

Konfliktramt arbejde, er de arbejdsopgaver, som er beskrevet i strejkevarslet fra Dansk Sygeplejeråd. 

Hvis du og dine kolleger er i tvivl om, hvad der kan betragtes som konfliktramt arbejde, så skal I omgående kontakte jeres FOA-afdeling. 

FOA-medlemmer må ikke nægte at udføre en arbejdsopgave

Hvis ledelsen på en arbejdsplads kræver, at FOA-medlemmer udfører konfliktramt arbejde, så må medlemmerne ikke nægte at udføre arbejdet. 

Men det bør ske under protest, og som tillidsvalgt bør du blive tilkaldt, eventuelt sammen med repræsentanter fra FOA-afdelingen.  

Afspadsering – kun efter overenskomstens regler 

Hvis konflikten fører til manglende arbejdsopgaver, så kan ledelsen på en arbejdsplads varsle afspadsering overfor FOA-medlemmer. 

Det må dog kun ske i overensstemmelse med overenskomstens regler, og de pågældende FOA-medlemmer skal have afspadsering stående på kontoen, så de ikke går i minus.  

Spørgsmål? Kontakt din FOA-afdeling 

Hvis du som tillidsvalgt har nogle spørgsmål i forhold til dig og dine kollegers arbejdsopgaver i forbindelse med konflikten, så tøv ikke med at kontakte din lokale FOA-afdeling.