Særligt for tillidsvalgte


Ansatte på offentlig overenskomst

Hilsen fra Mona Striib til dig som tillidsvalgt om OK-forhandlingerne

Forbundsformand Mona Striib har den 27. januar sendt denne hilsen til alle tillidsvalgte for at give en orientering om de igangværende overenskomstforhandlinger. Læs også Monas hilsen her.

Kære Tillidsvalgte 

Som tillidsvalgt har du længe spillet en vigtig rolle i kampen mod covid-19: Du støtter dine kolleger, og du forsøger at skaffe svar på de utallige spørgsmål om retningslinjer, tests, vacciner og meget andet. Tilmed arbejder du måske selv i en kritisk funktion eller arbejder sammen med kolleger, der gør det.

I fortjener en kæmpe anerkendelse for den forskel, I gør hver dag. Jeg er stolt af jeres indsats!
For mig er det vigtigt at forsøge at opnå de bedst mulige vilkår for FOAs medlemmer under pandemien. Vi har grundlæggende tillid til sundhedsmyndighedernes anbefalinger, men vi arbejder konstant for at gøre opmærksom på de problemstillinger, som FOAs medlemmer oplever. Et eksempel er vores arbejde for at få covid-19 anerkendt som en arbejdsskade – en indsats som er lykkedes.

Følg med i OK21
Jeg tænker, at det er rart for dig at vide, hvor OK-forhandlingerne står, så du lettere kan svare på spørgsmål fra kollegerne.
Måske deltog du selv i september i et af de seks digitale stormøder, som samlede mere end 1.000 deltagere. Her diskuterede vi FOAs krav til overenskomsten, og efterfølgende har FOA, sammen med de øvrige organisationer i Forhandlingsfællesskabet, udvekslet krav med arbejdsgiverne. Fra FOAs side ønsker vi mere end blot en sikring af reallønnen, og vi stiller også med krav om bl.a. rekruttering, arbejdsmiljø, uddannelsesmuligheder, ret til fuldtid og mere forståelige arbejdstidsregler.

Status er lige nu, at vi er midtvejs i forhandlingerne. Vi kender endnu ikke den økonomiske ramme. Det betyder, at vi ikke er i gang med de såkaldte realitetsforhandlinger, men det kommer meget snart – og vi vil kæmpe for at få resultater hjem, som du og dine kolleger kan mærke.

Du kan løbende holde dig orienteret om forhandlingerne på temasiden på foa.dk. Her kan du bl.a. se en tidslinje over forhandlingerne, læse de seneste OK21-nyheder samt orientere dig i FOAs og arbejdsgivernes krav. Du kan også kigge med i min videodagbog fra forhandlingerne.
Du er også meget velkommen til at følge min formandsside på Facebook.

Jeg vil gerne takke alle jer, der hver dag kæmper for at finde gode løsninger for jeres kolleger og jeres arbejdspladser. Jeg ved, at FOAs medlemmer har en forventning om lønforbedringer ved OK21 – ikke mindst set i lyset af de seneste 11 måneders gevaldige indsats mod covid-19. Selv om vi står over for nogle svære forhandlinger og en stram økonomisk virkelighed, vil jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at vi opnår de bedst mulige resultater ved OK21.

Venlig hilsen

Mona Striib
Forbundsformand i FOA