Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på privat overenskomst

Hvad hvis arbejdsgiver vil lægge AMO og SU sammen?

Arbejdsmiljøloven giver mulighed for, at arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og samarbejdsorganisationen (SU) på arbejdspladsen sammen. Kontakt altid din lokale FOA-fagforening, hvis din arbejdsgiver ønsker, at lægge de to udvalg sammen.

Hvad kræver det at lægge AMO og SU sammen?

En sammenlægning af AMO og SU kræver at:
  1. Der skal være en aftale mellem arbejdsgiver eller arbejdsgiverorganisation og den eller de overenskomstbærende lønmodtagerorganisationer, som har medarbejdere i virksomheden. 
  2. Der skal være en lokalaftale på arbejdspladsen, om hvordan man udmønter aftalen mellem arbejdsgiver og lønmodtagerorganisationer.

Dette betyder, at FOA (og evt. andre fagforeninger) skal have indgået en aftale med arbejdsgiveren eller arbejdsgiverens organisation, for at udvalgene kan være lagt sammen.

Har din arbejdsgiver lagt udvalgene sammen, uden at der er indgået en aftale så kontakt din FOA-fagforening.

Aftaletekst:

Bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde