Hvem repræsenterer du som AMR?

Som AMR repræsenterer du alle de kolleger der hører under din gruppe. Som medarbejdernes repræsentant er det din opgave at bære problemstillinger ind i arbejdsmiljøgruppen.

Som arbejdsmiljørepræsentant repræsenterer du alle de kolleger, som hører under den arbejdsmiljøgruppe, du er en del af.

Det skal være tydeligt og aftalt med arbejdsgiver, hvem I dækker i din arbejdsmiljøgruppe. Det skal fremgå af diagrammet over arbejdsmiljøorganisationen.

Det har ingen betydning, hvilken fagforening dine kolleger er medlem af, eller om de overhovedet er medlem af en fagforening. Vær opmærksom på, at du også repræsenterer vikarer, ansatte i jobtilbud og andre ekstraordinært ansatte. Det betyder, at du kan repræsentere kolleger, som har meget forskellige arbejdsopgaver, eller kolleger som arbejder under en anden leder end dig.

Du skal som AMR være med til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Se også "Hvad går arbejdet i AMO ud på?".
Dette gør du i samarbejde med lederen i arbejdsmiljøgruppen og evt. også sammen med den øvrige ledelse og andre arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøudvalget.

Det er vigtigt, at du som AMR er opmærksom på, at du aldrig kan få ansvaret for, at arbejdsmiljøet er i orden. Som repræsentant for dine kolleger, skal du derimod bruge din position til på den ene side at bære problemstillinger fra kollegerne ind i arbejdsmiljøgruppen og ind til ledelsen, og på den anden side hjælpe ledelsen med at få løsninger på arbejdsmiljøproblemer til at virke blandt kollegerne.

Som tillidsvagt i FOA kan du få hjælp, støtte og vejledning i din lokale FOA-fagforening. FOA prioriterer samarbejdet med arbejdsmiljørepræsentanter højt.