Særligt til tillidsvalgte

Hvad går arbejdet i AMO ud på?

Bliv klogere på, hvilken rolle arbejdsmiljøgruppen og arbejdsmiljøudvalget kan spille på arbejdspladsen - og hvordan du som tillidsvalgt kan bidrage til, at arbejdsmiljøorganisationen fungerer.

En arbejdsmiljøorganisation består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper. Hvis der er flere arbejdsmiljøgrupper, skal der også være et arbejdsmiljøudvalg.

Både arbejdsmiljøgruppen og arbejdsmiljøudvalgets opgaver er beskrevet i arbejdsmiljølovgivningen. Nærmere bestemt i:

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed (§§ 17-19).

Arbejdsmiljøgruppens opgaver

Én arbejdsmiljørepræsentant og én lederrepræsentant danner tilsammen en arbejdsmiljøgruppe.  I arbejdsmiljøgruppen skal du som AMR sammen med lederen arbejde for at løse de sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer på det område på arbejdspladsen, som gruppen dækker. De arbejdsopgaver arbejdsmiljøgruppen løser kaldes ofte for de operationelle eller de daglige opgaver.

Groft sagt kan man opdele arbejdsmiljøgruppens opgaver i planlægningsopgaver og kontrolopgaver.

Arbejdsmiljøgruppens samarbejde med arbejdsmiljøudvalget

Det er vigtigt, at I i arbejdsmiljøgruppen har gjort jer klart, hvordan I samarbejder med arbejdsmiljøudvalget. Der vil f.eks. være problemer, som I ikke selv kan løse, og som derfor skal bæres videre i arbejdsmiljøudvalget.

I arbejdsmiljølovgivningen står der at, arbejdsmiljøgruppen skal: 

  • Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget. 
  • Forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for virksomheden, for arbejdsmiljøudvalget.

Arbejdsmiljøudvalgets opgaver

I virksomheder, hvor der er mindst 35 ansatte, skal der oprettes et eller flere arbejdsmiljøudvalg. Læs om opbygningen af arbejdsmiljøorganisationen her (link til Sådan skal arbejdsmiljøorganisationen se ud).

I arbejdsmiljøudvalget skal du sammen med de øvrige arbejdstagerrepræsentanter samt ledelsesrepræsentanter arbejde med de strategiske, dvs. de overordnede opgaver om arbejdsmiljø.

 

Få overblik over struktur og samarbejde - også med SU-repræsentanterne

Hvis du er medlem af et arbejdsmiljøudvalg og ikke allerede har et overblik over arbejdsmiljøorganisationen i din virksomhed, så spørg din leder eller arbejdsgiver om en beskrivelse af arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsgiver har nemlig pligt til at udarbejde en plan over arbejdsmiljøorganisationen og gøre planen tilgængelig for medarbejderne.

Planen skal indeholde oplysninger om:

  • Arbejdsmiljøorganisationens opbygning.
  • Hvor mange arbejdsmiljøgrupper der er
  • Hvem der sidder i hvilke grupper
  • Hvor mange arbejdsmiljøudvalg der er
  • Hvem der repræsenterer hvem.

Du kan evt. også søge viden om arbejdsgangene i arbejdsmiljøudvalget. Herunder hvor ofte udvalget mødes, hvornår I som medlemmer får tilsendt materiale samt om udvalget har nedsat arbejdsgrupper og hvad evt. arbejdsgrupper arbejder med.

Hvis du er AMR i en arbejdsmiljøgruppe eller tillidsrepræsentant og med i SU, kan det være en god ide, at du danner dig et overblik over, hvordan arbejdsmiljøudvalget/arbejdsmiljøudvalgene fungerer i din virksomhed. Og at du finder frem til den eller de personer, som repræsenterer dig og de kolleger, som du repræsenterer.  

Din arbejdsgiver har pligt til at udarbejde en plan over arbejdsmiljøorganisationen samt gøre planen tilgængelig for alle medarbejdere.

Du bør også finde ud af, hvordan du kan bære problemstillinger, som ikke kan løses eller ikke bliver løst i f.eks. arbejdsmiljøgruppen, videre ind i arbejdsmiljøudvalget. et er derfor en god ide, at finde ud af, om udvalget har beskrevet, hvordan de vil samarbejde med bl.a. arbejdsmiljøgrupper og samarbejdsudvalg, og hvilke procedurer udvalget har aftalt.