Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på privat overenskomst

Hvordan skal jeres AMO struktureres?

Alt efter hvor stor din virksomhed er, er der forskellige modeller for, hvordan jeres arbejdsmiljøorganisation skal se ud. Reglerne er beskrevet i arbejdsmiljølovgivningen.

​1-9 ansatte

Der er ingen krav om en egentlig arbejdsmiljøorganisation. Samarbejde om arbejdsmiljø skal ske ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og evt. arbejdsledere. 


10-34 ansatte

Der skal oprettes en arbejdsmiljøorganisation med et udvalg bestående af en eller flere arbejdsledere og en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter samt med arbejdsgiver (eller en repræsentant for arbejdsgiveren) som formand.

Udvalget varetager de daglige og overordnede, planlæggende og koordinerende og strategiske funktioner.


35 ansatte eller derover

Der skal oprettes  en eller flere arbejdsmiljøgrupper  samt  en eller flere arbejdsmiljøudvalg. Arbejdsmiljøgrupperne varetager de daglige, operationelle opgaver.
Udvalget varetager de overordnede, planlæggende, koordinerende og strategiske funktioner.

Se eksempler på Arbejdsmiljøorganisationer for virksomheder med 35 ansatte eller derover

Bliv enig med arbejdsgiveren om den præcise struktur 

Din arbejdsgiver skal sammen med jer ansatte blive enige om, hvordan strukturen helt præcis skal se ud.  F.eks. hvor mange arbejdsmiljøgrupper og hvor mange arbejdsmiljøudvalg, der skal være. Kan I ikke blive enige, er det jeres arbejdsgiver, som bestemmer.

Når I skal forhandle om opbygningen af arbejdsmiljøorganisationen, skal I følge princippet om nærhed og kontakt med arbejdsmiljøgruppen. Det vil sige alle ansatte skal have mulighed for at komme i kontakt med sin AMR eller arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen i arbejdstiden.

Læs mere om nærhedsprincippet i:

Bekendtgørelsen om samarbejde og sikkerhed og sundhed (§17)

I bør også forsøge at få en struktur som betyder, at AMR har sin daglige gang på arbejdspladsen, og som derfor kender arbejdspladsens problemer og arbejdsmiljø.

Er jeres AMO-struktur i orden?

Mener du, at jeres arbejdsmiljøorganisation ikke er bygget rigtigt op? Har I problemer med at blive enige om strukturen på din arbejdsplads? Så kontakt din lokale FOA-afdeling, og drøft hvilke handlemuligheder, I har.

Overblik over jeres AMO-struktur

Arbejdsgiver har pligt til at udarbejde en plan over arbejdsmiljøorganisationen og gøre planen tilgængelig for medarbejderne.
Planen skal indeholde oplysninger om:

  • Arbejdsmiljøorganisationens opbygning
  • Hvor mange arbejdsmiljøgrupper der er
  • Hvem der sidder i hvilke grupper
  • Hvor mange arbejdsmiljøudvalg der er
  • Hvem der repræsenterer hvem.