Børnehænder
Særligt for tillidsvalgte

Online - Hvorfor blive medlem af FOA?

Få styr på medlemsfordele og de konkrete indmeldelsesmuligheder

Hvorfor blive medlem af FOA? Få styr på medlemsfordele og de konkrete indmeldelsesmuligheder

For at gøre det lettere og mere ligetil at organisere kollegerne, styrker vi nu organiseringsindsatsen online.

Dette møde giver dig styr på: Hvad er de bedste argumenter når du taler med en kollega om FOA-medlemskab? Afprøv den nye indmeldelsesblanket, så du melder kollegaen ind med det samme.

Mødet varer to timer og du kan tilmelde dig på forskellige dage og tidspunkter.

 

For at få mest muligt ud af mødet, anbefaler vi at du tilmelder dig hele møderækken: 

Hvordan tager du bedst imod din nye kollega? 

Tips til hvordan du som TR tager godt imod nye kolleger på arbejdspladsen, så de kommer med i fællesskabet og får den bedst mulige hjælp til at komme i gang.


Styrk kontakten til dine kolleger – redskaber til korte møder på telefon og teams 

På en enkel og overskuelig måde bliver du klædt på til at række ud til kollegerne og holde en god løbende kontakt.


Få budskabet ud til dine kolleger

- med videonyhedsbreve og Facebook.  
Korte videoer og løbende nyheder til kollegerne skaber synlighed og fællesskab, og det behøver ikke være svært. Vi prøver det af og går udenom faldgruberne.


Det sociale landskab på arbejdspladsen

– hvem er dine kolleger og hvordan kan I bruge hinanden? 
Lær at spotte hvilke holdninger og fællesskaber, der fylder noget på arbejdspladsen, og hvordan du som TR bruger din egen rolle godt.