Velkommen-til-1200-tillidsrepraesentanter
Særligt for tillidsvalgte

Mona Striib byder velkommen til 1200 tillidsrepræsentanter
Foto: Emil Postelmans-Vasbo

Løn på programmet


1200 tillidsvalgte var den 6.-7. september samlet i Fredericia til FOAs løntræf. Under parolen ”Gør lige noget ved lønnen” arbejdede deltagerne med løn og debatterede løndannelse for deres kolleger og FOAs medlemmer ude på arbejdspladserne.

Af Emil Postelmans-Vasbo

Løn er ikke bare løn. På løntræffet arbejdede deltagerne med ”Retfærdig løn”, ”Korrekt løn” og ”Rigtig løn”.

”Retfærdig løn” handler om FOAs holdninger til og principper om, hvordan lønnen bør se ud for medlemmerne. En undersøgelse fra 2021 viser, at 74 procent af FOA-medlemmerne synes, at lønnen er uretfærdig og at den ikke afspejler deres ansvar og kompetencer. 

”Korrekt løn” handler om alle de kolleger, som oplever fejl på deres lønseddel fx  i timetal, erfaringsdato eller pensionsprocent. Undersøgelsen viser, at hver anden lønmodtager oplever fejl på deres lønseddel.

”Rigtig løn” drejer sig om at opnå en større andel af de lokale lønmidler, som bliver forhandlet på arbejdspladserne ved nyansættelser og ved årlige lønforhandlinger.

Alle 1200 deltagere fik  arbejdet med de tre temaer om løn. Både i grupper i egne afdelinger og på tværs. Udover at sætte fokus på lønnen lokalt var det et  vigtigt mål for løntræffet, at arbejdsgiverne har mærket et stærkt ønske om højere løn, når der skal forhandles ny overenskomst på det offentlige område i 2024 – og på det private område allerede til næste år.

Mere ”Marie Christensen”

På programmet var også den historiske udvikling i løn og arbejdsvilkår. Historiker Pia Fris Laneth var inviteret som oplægsholder og debattør. Hun trak en lige linje fra tjenestepigerne til i dag, og det forløb, som der stadig bygges videre på.

Her nævner Pia Fris Laneth en frontfigur i det, der senere blev til FOA - Marie Christensen. Marie Christensen var tjenestepige. Hun fik med hårdt vedholdende arbejde samlet og organiseret tjenestepigerne i kampen for anerkendelse, rettigheder og netop også løndannelse. De dannede tjenestepigeforeninger rundt omkring i landet, som senere blev til Husligt Arbejder Forbund (HAF). HAF var et af de fagforbund, som dannede FOA i 1992.

Kampen, som tjenestepigerne kæmpede, og det de arbejdede for, skal fortsat kunne mærkes, sagde forbundsformand Mona Striib fra den store scene:

”Vi skal finde og mærke ”Marie Christensen-følelsen. Vi skal have meget mere Marie Christensen”, lød det fra Mona Striib.

Kroner frem for procenter

Der er ingen tvivl. Det kan mærkes, at de 1200 deltagere på løntræffet ønsker, at der bliver forhandlet i kroner og øre. Det er dog ikke så simpelt. 

Mange grupper af offentligt ansatte sammenligner sig med deres kolleger på det private arbejdsmarked, som har en højere løn. Dette er fx nogle af de faggrupper med lange uddannelser, som har en klar interesse i at forhandle i procenter.

Det kræver derfor et stort stykke arbejde at overbevise de højtlønnede grupper med lange uddannelser om, at der bør forhandles i kroner. 

Kroner-eller-kaos

Deltagerne kunne hænge talebobler med personlige budskaber op på væggen. Her en som ikke er i tvivl om, hvad han/hun mener om lønforhandling i procenter.

Rigtig løn og korrekt løn

De 1200 deltagere på løntræffet har i fællesskab arbejdet med dilemmaer ved lønforhandling, delt viden og samarbejdet om de forskellige ting, der kan gøres for, at medlemmerne oplever FOA-fællesskabet endnu mere. 

Nu gælder det den lokale indsats  med endnu mere fokus på løn, korrekt løn og rigtig løn: altså løntjek og lønforhandlinger. Det er blandt andet det, kollegerne skal samles om lokalt, nu hvor løntræffet er forbi.