Tillidsvalgt

Trivsel på arbejdspladsen

Dette kursus har fokus på, hvordan du som tillidsvalgt kan skabe god trivsel på arbejdspladsen, og hvordan man håndterer psykiske arbejdsmiljøproblemer.

Mange ansatte i kommuner, regioner og på private arbejdspladser oplever, at arbejdspresset bliver større og større.

Dette kursus har fokus på, hvordan du som tillidsvalgt kan skabe god trivsel på arbejdspladsen, og hvordan man håndterer psykiske arbejdsmiljøproblemer. Hvordan trivsel kan sættes på dagsordenen både på møder i det formelle indflydelsessystem sammen med ledelsen, og i den daglige dialog kollegerne imellem. 

Vi arbejder blandt andet med:

  • Symptomer på og årsager til mistrivsel
  • Trivselsaftalen
  • Arbejdsmiljøloven
  • APV og trivselsmålinger
  • Lokal MED-aftale
  • Retningslinjer på arbejdspladsen
  • Dialog med kolleger og ledelsen om trivselsproblemer
  • Balance mellem krav og ressourcer 

Kontakt sekretær Tina Bach, hvis du har problemer med at tilmelde dig online, tlf. 46 97 21 72 eller mail: tiba@foa.dk