Tillidsvalgt

Trivsel på arbejdspladsen

Dette kursus har fokus på, hvordan du som tillidsvalgt kan skabe god trivsel på arbejdspladsen, og hvordan man håndterer psykiske arbejdsmiljøproblemer.
Hvordan trivsel kan sættes på dagsordenen både på møder i det formelle indflydelsessystem sammen med ledelsen og i den daglige dialog kollegerne imellem.

Kurset er fordelt på 2x2 dage, 11.-12. oktober og 8.-9. november.

Program:

De 2 første dage:

 • Velkomst
 • Præsentation
 • Udviklingsmål og indhold
 • APV og trivselsaftalen
 • Trivsel og mistrivsel
 • Konflikthåndtering
 • MED – retningslinjer og politikker
 • Arbejdspladsopgave

 De 2 sidste dage:

 • Velkommen tilbage
 • Opsamling på opgaven
 • Social kapital
 • Trivselsspillet
 • Problembehandling og handleplaner
 • Evaluering

Forplejning:

Fuld forplejning.

Økonomi:

Kurset er gratis, og der ydes fuld befordring- samt løntabsgodtgørelse efter gældende regler se:

https://www.foa.dk/raad-regler/tillidsvalgt/afdelingssider-tillidsvalgte/sosu-tillidsvalgte/kurser

(Løntabsgodtgørelse gælder ikke for Københavns og Frederiksberg Kommuner).

Tilmelding:

Tilmeld dig kurset ved at klikke på linket herunder. Hvis du har problemer med tilmeldingen, kan du kontakte kursussekretær Tina Bach på telefon 46 97 21 72 eller mail: tiba@foa.dk