Sig det højt - gør det fagligt
Tillidsvalgt

"Sig det højt"-temadage

Deltag i en af de fem temadage om ”Sig det højt – gør det fagligt”, der sætter ord på de situationer, som kan føre til fejl, svigt og forråelse.

På ældretopmødet i september 2020 gav FOA et løfte om at medvirke til at forbedre forholdene i ældreplejen, blandt andet ved at lancere pakken ”Sig det højt – gør det fagligt”.

”Sig det højt – gør det fagligt” giver arbejdspladserne mulighed for at sætte ord på de situationer, som kan føre til fejl, svigt og forråelse - og gøre dét der bør gøres i tide.

For at klæde tillidsvalgte på til at få det fulde udbytte af ”Sig Det Højt - gør det fagligt” afholder FOA SOSU temadage for forskellige målgrupper: 


Mandag den 9. maj 2022 fra kl. 08:30 til 15:30. 

For ansatte i kommunerne: København og Frederiksberg

 ---

Mandag den 30. maj 2022 fra kl. 08:30 til 15:30.

For ansatte på Region Hovedstadens hospitaler/Somatik
Tilmelding

 ---

Onsdag den 8. juni 2022 fra kl. 08:30 til 15:30.
For ansatte i kommunerne: Albertslund, Furesø, Gladsaxe, LTK, Hvidovre, Ishøj, Gentofte, Herlev og Rødovre
Tilmelding

 ---

Tirsdag den 23. august 2022 fra kl. 08:30 til 15:30.
For ansatte i kommunerne: Brøndby, Dragør, Tårnby, Ballerup, Glostrup, Vallensbæk og Høje-Taastrup
Tilmelding

 ---

Torsdag den 29. september 2022 fra kl. 08:30 til 15:30.
For ansatte i Region Hovedstadens psykiatri og Den sociale Virksomhed.
Tilmelding

 ---

Tillidsvalgte ansat på selvejende samt private institutioner skal tilmelde sig indenfor de geografiske områder nævnt ovenfor.

Undervisere: Sune Rosdahl (Chefkonsulent) & Marianne Boye (Uddannelseskonsulent)

Deltagelse er gratis, og der ydes fuld befordrings- samt løntabsgodtgørelse efter gældende regler (løntabsgodtgørelse gælder ikke for Københavns og Frederiksberg kommuner).

Eventuelle spørgsmål til temadagene kan stilles til Uddannelseschef Troels Neiiendam på mail: trn050@foa.dk eller telefon 21 26 67 40.

Læs mere eller se video om "Sig det højt - gør det fagligt".


Program (alle dage):

08:30 Morgenbord
09:00 Velkommen v/Janine Almy (faglig sekretær FOA-SOSU)
09:10 Optakt til dagen – tanker om dagens emne
09:30 Hvad gør FOA ved forråelsen?
10:15 Pause
10:30 Hvad kan vi gøre på arbejdspladsen? Introduktion til materialekassen
12:30 Afprøvning af dialogværktøjet i mindre grupper
12:00 Frokost
12:40 Del idéerne – muligheder for dialog på arbejdspladsen
13:30 Spot de 7 tegn i tide – arbejde i mindre grupper
14:00 Pause
14:15 15 veje til løsninger – arbejde i mindre grupper
15:00 Dagens erfaringer – hvad tager vi med os?
15:15 Afrunding v/Charlotte Thim von Mehren (næstformand FOA-SOSU)
15:30 Tak for i dag