FTR, TR, AMR

Dagskonference: Fokus på seniorvilkår - en vej til flere hænder!

Konference for FTR, TR og AMR i kommunerne

FOA SOSUs medlemmer presses af manglen på faglærte kolleger. Der findes ikke én løsning på, hvordan der kan rekrutteres og fastholdes flere i faget – der skal skrues på flere knapper.
På denne konference sætter vi fokus på den del af løsningen, der handler om at få seniorer til at blive længere på arbejdsmarkedet ved at skabe vilkår, der forebygger og afhjælpe fysisk og psykisk nedslidning. Det haster, for halvdelen af arbejdsstyrken på FOAs område i sundhedssektoren er over 50 år.

OBS: Du skal medbringe seniorpolitikken for din kommune/arbejdsplads.

RAMMEPROGRAM

Kl. 08.30 Morgenmad

Kl. 09.00 Velkomst og dagens program v/formand Tina Græsted

Kl. 09.10 Hvordan ser arbejdsmarkedet ud for seniorer nu og i fremtiden? v/professor Lars L. Andersen, Det Nationale Forskningscenter For Arbejdsmiljø.

Kl. 10.10  Kaffepause

Kl. 10.30  Seniorperspektivet for FOAs plejepersonale på det kommunale område v/formand Tina Græsted

Kl. 10.45 Hvilke udfordringer og løsninger for seniormedarbejdere ser I på jeres arbejdspladser? Plenumdebat. Ordstyrer faglig sekretær Janine Almy

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 12.45 Workshops: Hvordan kan vi handle for at få forbedret seniorvilkårene i jeres kommuner?

Kl. 14.00 Tak for i dag

Brug NemID/MitID ved tilmelding. Kontakt sekretær Hanne Jensen jenh@foa.dk / 46 97 22 00 hvis det giver problemer, eller du skal melde afbud.

 Fagforeningen refunderer dine transportudgifter og lønrefusion til arbejdsgiver efter gældende regler.